U bent hier

Caroline Bastiaens

Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger

Meer informatie over Caroline Bastiaens?

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • CD&V (17 juni 2014 - 4 juli 2017)
 • CD&V (5 december 2012 - 24 mei 2014)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Antwerpen (25 mei 2014 - 4 juli 2017)
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (plaatsvervangend lid 24 september 2014 - 4 juli 2017)
 • Commissie voor Onderwijs (plaatsvervangend lid 24 september 2014 - 4 juli 2017)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (plaatsvervangend lid 24 september 2014 - 4 juli 2017)
 • Commissie voor de Bestrijding van Gewelddadige Radicalisering (plaatsvervangend lid 14 januari 2015 - 4 juli 2017)
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn (plaatsvervangend lid 7 december 2016 - 4 juli 2017)
 • Commissie inzake het grensoverschrijdend gedrag in de sport (plaatsvervangend lid 21 juni 2017 - 4 juli 2017)
 • Deontologische Commissie (vast lid 24 september 2014 - 4 juli 2017)
 • Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (vast lid 24 september 2014 - 4 juli 2017)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (eerste ondervoorzitter 24 september 2014 - 4 juli 2017)
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid (plaatsvervangend lid 24 september 2014 - 6 december 2016)
 • Commissie ad hoc (plaatsvervangend lid 26 juli 2014 - 23 september 2014)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Antwerpen (5 december 2012 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (plaatsvervangend lid 19 december 2012 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid (plaatsvervangend lid 19 december 2012 - 24 mei 2014)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (plaatsvervangend lid 19 december 2012 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie (vast lid 19 december 2012 - 24 mei 2014)
 • Controlecommissie voor Regeringsmededelingen (vast lid 19 december 2012 - 24 mei 2014)
 • Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (vast lid 19 december 2012 - 24 mei 2014)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (vast lid 19 december 2012 - 24 mei 2014)

Parlementair werk

Meer info

Geboren te Hasselt op 13 september 1976