U bent hier

Khadija Zamouri

Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
  • Open Vld (6 juli 2011 - 24 mei 2014)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Brussel-Hoofdstad (6 juli 2011 - 24 mei 2014)
  • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme (plaatsvervangend lid 5 oktober 2011 - 24 mei 2014)
  • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid 5 oktober 2011 - 24 mei 2014)
  • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie (vast lid 5 oktober 2011 - 24 mei 2014)
  • Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie (lid 28 september 2011 - 24 mei 2014)

Parlementair werk

Tussenkomsten

Verslag - Plenaire ochtendvergadering nummer 48 - donderdag 05 juli 2012 09.02u

Voorstel van bijzonder decreet van de heer Ludo Sannen en de dames Veerle Heeren, Vera Celis, Kathleen Deckx, Kathleen Helsen, Goedele Vermeiren en Fientje Moerman houdende wijziging van de bestuurlijke inrichting van de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Hasselt (opschrift gewijzigd door de commissie: Voorstel van decreet van ... houdende wijziging van de bestuurlijke inrichting van de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Hasselt)

Voorstel van bijzonder decreet van de dames Kathleen Deckx, Kathleen Helsen, Vera Celis en Fatma Pehlivan, de heren Jan Durnez en Willy Segers en mevrouw Fientje Moerman houdende regeling van de bestuurlijke organisatie en werking van sommige publiekrechtelijke hogescholen

Voorstel van bijzonder decreet van de dames Kathleen Deckx, Kathleen Helsen, Vera Celis en Fatma Pehlivan, de heren Jan Durnez en Willy Segers en mevrouw Fientje Moerman houdende wijziging van het bijzonder decreet van 4 april 2003 houdende de deelname van gemeenschapsinstellingen aan de associaties in het hoger onderwijs

Voorstel van bijzonder decreet van de dames Kathleen Deckx, Kathleen Helsen, Vera Celis en Fatma Pehlivan, de heer Jan Durnez en de dames Goedele Vermeiren en Fientje Moerman houdende wijziging van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen

Voorstel van bijzonder decreet van de heer Ludo Sannen en de dames Veerle Heeren, Vera Celis, Kathleen Deckx, Kathleen Helsen, Goedele Vermeiren en Fientje Moerman houdende regeling van de bestuurlijke organisatie en werking van twee fusiehogescholen

Ontwerp van decreet betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten

Meer info

Geboren te Antwerpen op 5 februari 1967
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Mandaten in andere deelstaatparlementen
  • lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement (situatie op 11 juni 2019)
  • lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement (10 juni 2014 - 25 mei 2019)