U bent hier

Steve D'Hulster

Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
  • sp·a (7 juli 2010 - 24 mei 2014)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Antwerpen (7 juli 2010 - 24 mei 2014)
  • Opvolgingsommissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten (plaatsvervangend lid 8 december 2010 - 24 mei 2014)
  • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid 15 februari 2012 - 24 mei 2014)
  • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (vast lid 7 juli 2010 - 24 mei 2014)
  • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme (plaatsvervangend lid 26 januari 2011 - 13 december 2011)

Parlementair werk

Meer info

Geboren te Antwerpen op 8 maart 1978