U bent hier

Zaterdag 16 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op zaterdag 16 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit op een zaterdag ingepland.
Onze excuses.

Ingrid Lieten

Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger

Meer informatie over Ingrid Lieten?

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • sp·a (25 mei 2014 - 29 februari 2016)
Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring Limburg (25 mei 2014 - 29 februari 2016)
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn (vast lid 24 september 2014 - 29 september 2015)
 • Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (vast lid 24 september 2014 - 29 februari 2016)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (vast lid 24 september 2014 - 29 februari 2016)
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen (vast lid 30 september 2015 - 29 februari 2016)
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid (plaatsvervangend lid 24 september 2014 - 29 september 2015)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid 24 september 2014 - 29 september 2015)
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (plaatsvervangend lid 24 september 2014 - 19 april 2016)
 • Commissie voor Onderwijs (plaatsvervangend lid 24 september 2014 - 29 september 2015)
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn (plaatsvervangend lid 30 september 2015 - 29 februari 2016)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (plaatsvervangend lid 30 september 2015 - 29 februari 2016)

Meer info

Geboren te Hasselt op 20 april 1964
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Federale mandaten
 • deelstaatsenator (3 juli 2014 - 29 februari 2016)
Minister
 • viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding (13 juli 2009 - 24 juli 2014)