U bent hier

Ingrid Lieten

Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • sp·a (17 juni 2014 - 29 februari 2016)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Limburg (25 mei 2014 - 29 februari 2016)
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (plaatsvervangend lid 24 september 2014 - 29 februari 2016)
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn (plaatsvervangend lid 30 september 2015 - 29 februari 2016)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (plaatsvervangend lid 30 september 2015 - 29 februari 2016)
 • Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (vast lid 24 september 2014 - 29 februari 2016)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (vast lid 24 september 2014 - 29 februari 2016)
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen (vast lid 30 september 2015 - 29 februari 2016)
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid (plaatsvervangend lid 24 september 2014 - 29 september 2015)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid 24 september 2014 - 29 september 2015)
 • Commissie voor Onderwijs (plaatsvervangend lid 24 september 2014 - 29 september 2015)
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn (vast lid 24 september 2014 - 29 september 2015)

Parlementair werk

Meer info

Geboren te Hasselt op 20 april 1964
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Federale mandaten
 • deelstaatsenator (3 juli 2014 - 29 februari 2016)
Minister
 • viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding (13 juli 2009 - 24 juli 2014)