U bent hier

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • CD&V (situatie op 18 juni 2019)
 • CD&V (17 juni 2014 - 25 mei 2019)
 • CD&V (30 juni 2009 - 24 mei 2014)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Vlaams-Brabant (situatie op 26 mei 2019)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn (plaatsvervangend lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (plaatsvervangend lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme (vast lid situatie op 9 oktober 2019)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (tweede ondervoorzitter situatie op 9 oktober 2019)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Vlaams-Brabant (25 mei 2014 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid 24 september 2014 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid 24 september 2014 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (vast lid 24 september 2014 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (vast lid 24 september 2014 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (vast lid 24 september 2014 - 25 mei 2019)
 • Controlecommissie voor Regeringsmededelingen (tweede ondervoorzitter 10 december 2014 - 25 mei 2019)
 • Commissie Grensoverschrijdend Gedrag (plaatsvervangend lid 25 oktober 2017 - 27 juli 2018)
 • Commissie inzake het grensoverschrijdend gedrag in de sport (plaatsvervangend lid 21 juni 2017 - 27 oktober 2017)
 • Controlecommissie voor Regeringsmededelingen (vast lid 24 september 2014 - 9 december 2014)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Vlaams-Brabant (7 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Opvolgingsommissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten (plaatsvervangend lid 22 november 2010 - 24 mei 2014)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (plaatsvervangend lid 19 december 2012 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme (vast lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (vast lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (vast lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie ad hoc Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten (plaatsvervangend lid 25 november 2009 - 3 maart 2010)

Parlementair werk

Recente vragen

Meer informatie

Geboren te Leuven op 27 juli 1964
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Lokale mandaten
 • gemeenteraadslid Leuven (situatie op 1 januari 1989)
 • schepen Leuven (27 maart 2001 - 27 september 2009)
Federale mandaten
 • deelstaatsenator (situatie op 4 juli 2019)
 • deelstaatsenator (3 juli 2014 - 23 mei 2019)
 • co-voorzitter federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden (situatie op 14 oktober 2019)
Europese mandaten
 • plaatsvervangend lid van het Comité van de Regio's (situatie op 26 januari 2020)
 • plaatsvervangend lid van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (situatie op 21 januari 2019)
Beroep
 • medewerker CVP-fractie, Kamer van Volksvertegenwoordigers (1988 - 2001)
Diploma's
 • Europees Recht, Université de Strasbourg (1988)
 • licentiaat rechten, KULeuven (1987)
 • Latijn-Grieks, Heilig Hartinstituut Heverlee (1982)
Interesses
 • mobiliteit
 • media
 • openbare werken
 • cultuur

Contact

Kantoor (Correspondentieadres)

Leuvenseweg 86
1000 BRUSSEL
GSM: +32 485 88 43 49