U bent hier

Ivan Sabbe

Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
  • LDD (24 januari 2011 - 24 mei 2014)
  • Lijst Dedecker (30 juni 2009 - 23 januari 2011)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring West-Vlaanderen (30 juni 2009 - 24 mei 2014)
  • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
  • Opvolgingsommissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten (plaatsvervangend lid 22 november 2010 - 24 mei 2014)
  • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie (vast lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
  • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (vast lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
  • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 27 september 2011)
  • Commissie ad hoc Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten (plaatsvervangend lid 25 november 2009 - 3 maart 2010)

Parlementair werk

Meer info

Geboren te Kortrijk op 10 oktober 1960