U bent hier

Dirk Peeters

Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger

Meer informatie over Dirk Peeters?

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
  • Groen (12 januari 2012 - 24 mei 2014)
  • Groen! (7 juni 2009 - 11 januari 2012)
Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring Antwerpen (7 juni 2009 - 24 mei 2014)
  • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (vast lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
  • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (vast lid 28 september 2009 - 23 januari 2013)
  • Commissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten (vast lid 15 juni 2011 - 24 mei 2014)
  • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
  • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (plaatsvervangend lid 23 januari 2013 - 24 mei 2014)

Meer info

Geboren te Turnhout op 14 november 1958