U bent hier

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • CD&V (sinds 25 mei 2014)
 • CD&V (7 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • CD&V (30 april 2008 - 6 juni 2009)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Antwerpen (sinds 25 mei 2014)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (voorzitter sinds 13 mei 2015)
 • Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (eerste ondervoorzitter sinds 5 november 2014)
 • Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie (lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid (vast lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed (vast lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (vast lid sinds 24 september 2014)
 • Controlecommissie voor Regeringsmededelingen (vast lid sinds 24 september 2014)
 • Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (vast lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering (vast lid sinds 14 januari 2015)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie ad hoc (vast lid 26 juli 2014 - 23 september 2014)
 • Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (vast lid 24 september 2014 - 4 november 2014)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (vast lid 24 september 2014 - 12 mei 2015)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Antwerpen (7 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (voorzitter 24 april 2012 - 24 mei 2014)
 • Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie (lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (vast lid 28 september 2009 - 18 december 2012)
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme (vast lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Controlecommissie voor Regeringsmededelingen (vast lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Deontologische Commissie (vast lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (vast lid 28 september 2009 - 23 april 2012)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (vast lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (vast lid 7 november 2012 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking (vast lid 19 december 2012 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 18 december 2012)
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 19 december 2012 - 24 mei 2014)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Antwerpen (30 april 2008 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (vast lid 30 april 2008 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen (vast lid 30 april 2008 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie (plaatsvervangend lid 30 april 2008 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid 30 april 2008 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (plaatsvervangend lid 30 april 2008 - 6 juni 2009)

Parlementair werk

Meer informatie

Geboren te Turnhout op 30 maart 1967
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Lokale mandaten
 • burgemeester Kasterlee (2005 -), voorzitter Intercommunaal Centrum voor Geweldbeheersing (2006 -), HVZ Taxandria (2015 -) en conferentie Kempense burgemeesters (sinds 1 januari 2013)
 • gemeenteraadslid Kasterlee (sinds 1 januari 2001)
 • provincieraadslid Antwerpen (1 januari 1994 - 1 januari 2000)
Beroep
 • adjunct-directeur, Jesuit Refugee Service Europe (1994 - 1998)
 • deeltijds medewerker, faculteit Kerkelijk Recht, KU Leuven (1994 - 1998)
 • fractiesecretaris, CD&V-fractie Vlaams Parlement (1998 - 2004)
 • kabinetssecretaris, Vlaamse Regering (2004 - 2008)
Diploma's
 • licentiaat rechten, KU Leuven (1990)
 • candidature en droit, FUNDP Namen (1987)
Interesses
 • inburgering en diversiteit
 • lokale besturen
 • internationale aangelegenheden
 • erediensten en levensbeschouwing
 • ruimtelijke ordening
 • bestuurszaken
 • overheidscommunicatie

Contact

Kantoor (Correspondentieadres)

Leuvenseweg 86
1000 BRUSSEL
Telefoon: +32 2 552 43 16

Privé

Turfakkers 7
2460 KASTERLEE