U bent hier

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • CD&V (sinds 25 mei 2014)
 • CD&V (7 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • CD&V (4 juli 2007 - 6 juni 2009)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Oost-Vlaanderen (sinds 25 mei 2014)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (vast lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (plaatsvervangend lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (plaatsvervangend lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen (plaatsvervangend lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie Grensoverschrijdend Gedrag (plaatsvervangend lid 25 oktober 2017 - 27 juli 2018)
 • Commissie inzake het grensoverschrijdend gedrag in de sport (plaatsvervangend lid 7 juli 2017 - 27 oktober 2017)
 • Commissie inzake het grensoverschrijdend gedrag in de sport (vast lid 21 juni 2017 - 6 juli 2017)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Oost-Vlaanderen (7 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid (vast lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (vast lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking (plaatsvervangend lid 1 februari 2012 - 24 mei 2014)
 • Commissie ad hoc Jeugdzorg (plaatsvervangend lid 8 juli 2010 - 5 juli 2011)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Oost-Vlaanderen (4 juli 2007 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie (vast lid 10 juli 2007 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme (plaatsvervangend lid 10 juli 2007 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie (plaatsvervangend lid 10 juli 2007 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (plaatsvervangend lid 10 juli 2007 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen (plaatsvervangend lid 10 juli 2007 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (plaatsvervangend lid 23 januari 2008 - 6 juni 2009)
 • Commissie ad hoc Wonen en Zorg (vast lid 8 juli 2008 - 22 april 2009)
 • Commissie ad hoc Energiearmoede (vast lid 14 november 2007 - 16 april 2008)

Parlementair werk

Recent ingediende documenten

Meer informatie

Geboren te Oudenaarde op 30 januari 1976
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Lokale mandaten
 • OCMW-voorzitter Wortegem-Petegem (16 april 2002 - 31 december 2005)
 • OCMW-raadslid Wortegem-Petegem (1 april 2001 - 15 april 2002)
 • gemeenteraadslid Oudenaarde (2 januari 2007 - 1 maart 2012)
 • fractievoorzitter in de gemeenteraad Oudenaarde (2 januari 2007 - 31 december 2010)
 • schepen Oudenaarde (sinds 2 januari 2019)
 • provincieraadslid Oost-Vlaanderen (20 oktober 2000 - 3 juli 2007)
Federale mandaten
 • deelstaatsenator (3 juli 2014 - 31 december 2018)
 • gemeenschapssenator (16 juli 2009 - 24 mei 2014)
Europese mandaten
 • plaatsvervangend lid van de Vergadering van de West-Europese Unie (12 oktober 2010 - 30 juni 2011)
 • plaatsvervangend lid van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (12 november 2010 - 29 april 2017)
Andere functies
 • campagneleider CD&V Oost-Vlaanderen (sinds 1 januari 2007)
 • ondervoorzitter CD&V (sinds 1 januari 2011)
Beroep
 • medewerker, CM-Gent (1998 - 1999)
 • parlementair medewerker, senator Sabine de Bethune (1999 - 2002)
 • stafmedewerker, CD&V werkgroep Vrouw & Maatschappij (2002 - 2006)
 • medewerker, CD&V Oost-Vlaanderen (2007 - 2007)
Diploma's
 • licentie politieke en sociale wetenschappen, UGent (1998)
Interesses
 • armoedebestrijding
 • gezondheidszorg
 • ouderenbeleid
 • gelijke kansen V/M
 • verkeesveiligheid
 • streekdossiers
 • sociaalcultureel middenveld

Contact

Kantoor (Correspondentieadres)

Leuvenseweg 86
1000 BRUSSEL
Telefoon: +32 2 552 43 10
Fax: +32 2 552 44 97

Privé

Graaf Van Landaststraat 35
9700 OUDENAARDE