U bent hier

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • CD&V (sinds 25 mei 2014)
 • CD&V (7 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • CD&V (22 juli 2004 - 6 juni 2009)
Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen (sinds 25 mei 2014)
 • Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie (lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed (vast lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (vast lid sinds 24 september 2014)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (plaatsvervangend lid sinds 24 september 2014)
 • Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (plaatsvervangend lid sinds 24 september 2014)
Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen (7 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie (voorzitter 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking (vast lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (vast lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring West-Vlaanderen (22 juli 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Buitenlandse Handel, Buitenlands Beleid, Internationale Samenwerking en Toerisme (vast lid 27 september 2004 - 6 oktober 2004)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (vast lid 27 september 2004 - 7 juni 2009)
 • Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie (vast lid 27 september 2004 - 7 juni 2009)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme (vast lid 6 oktober 2004 - 7 juni 2009)
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 7 juni 2009)

Parlementair werk

Recente tussenkomsten

Verslag over het ontwerp van decreet houdende instemming met 1° de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Noorwegen tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting, ondertekend te Oslo op 23 april 2014, 2° het protocol bij de onder 1° vermelde overeenkomst, ondertekend te Oslo op 23 april 2014, over het ontwerp van decreet houdende instemming met het tweede protocol, ondertekend te Londen op 13 maart 2014, tot wijziging van de overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten, ondertekend te Brussel op 1 juni 1987, zoals gewijzigd door het protocol, ondertekend te Parijs op 24 juni 2009, over het ontwerp van decreet houdende instemming met 1° de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Zwitserse Bondstaat tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Bern op 28 augustus 1978 zoals gewijzigd door het avenant, ondertekend te Brussel op 10 april 2014; 2° het avenant, ondertekend te Brussel op 10 april 2014, tot wijziging van de onder 1° vermelde overeenkomst, en over het ontwerp van decreet houdende instemming met akkoord tussen het Koninkrijk België en Jersey
namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed, verslag door Herman De Croo en Sabine de Bethune
872 (2015-2016) nr. 2
Stand van zaken sinds 25 januari 2017: rondgedeeld

Meer informatie

Geboren te Oostende op 11 juni 1964
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Lokale mandaten
 • gemeenteraadslid Oostende (1 januari 2013 - 13 mei 2015)
 • schepen oa cultuur, monumenten en landschappen, gelijkekansenbeleid (migranten, man-vrouw, holebi, personen met een handicap), landbouw, informatica en personeel, Oostende (1 januari 2001 - 31 december 2006)
Federale mandaten
 • deelstaatsenator (sinds 3 juli 2014)
 • gemeenschapssenator (10 januari 2013 - 24 mei 2014)
Beroep
 • presentator/producer (1999 - 2005)
 • omroeper-presentator, VRT-Radio2/TV1 (1989 - 1999)
 • cultureel animator, Zon&Zee Westende (1984 - 1988)
 • medewerker, CM Oostende (1983 - 1983)
Diploma's
 • Secretariaat-talen, VHI Brugge
Interesses
 • cultuur
 • media
 • toerisme
 • gelijke kansen
 • visserij
 • taalunie
 • herdenking WO-I
 • verenigingsleven
 • vrijwilligers
 • ontwikkelingssamenwerking
 • buitenlandse zaken

Contact

Kantoor (Correspondentieadres)

Leuvenseweg 86
1000 BRUSSEL
Telefoon: +32 2 552 43 24
Fax: +32 2 552 44 64