U bent hier

Wim Van Dijck

Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • Vlaams Belang (13 oktober 2010 - 24 mei 2014)
 • Vlaams Belang (15 november 2004 - 6 juni 2009)
 • VB (6 juli 2004 - 14 november 2004)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Vlaams-Brabant (13 oktober 2010 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (plaatsvervangend lid 13 oktober 2010 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (plaatsvervangend lid 13 oktober 2010 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid 11 mei 2011 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid (plaatsvervangend lid 7 november 2012 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen (vast lid 13 oktober 2010 - 24 mei 2014)
 • Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie (lid 13 oktober 2010 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (eerste ondervoorzitter 15 februari 2012 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (ondervoorzitter 13 oktober 2010 - 14 februari 2012)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Vlaams-Brabant (6 juli 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid 26 april 2006 - 7 juni 2009)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (plaatsvervangend lid 24 mei 2006 - 7 juni 2009)
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie (plaatsvervangend lid 10 mei 2006 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie (vast lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen (vast lid 26 april 2006 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (vast lid 16 mei 2007 - 6 juni 2009)
 • Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie (lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie ad hoc Wonen en Zorg (plaatsvervangend lid 8 juli 2008 - 22 april 2009)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (vast lid 27 september 2004 - 15 mei 2007)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (vast lid 12 januari 2005 - 26 april 2006)
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 25 april 2006)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 12 januari 2005)

Parlementair werk

Ingediende documenten

Tussenkomsten

Verslag - Plenaire ochtendvergadering nummer 48 - donderdag 05 juli 2012 09.02u

Voorstel van bijzonder decreet van de heer Ludo Sannen en de dames Veerle Heeren, Vera Celis, Kathleen Deckx, Kathleen Helsen, Goedele Vermeiren en Fientje Moerman houdende wijziging van de bestuurlijke inrichting van de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Hasselt (opschrift gewijzigd door de commissie: Voorstel van decreet van ... houdende wijziging van de bestuurlijke inrichting van de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Hasselt)

Voorstel van bijzonder decreet van de dames Kathleen Deckx, Kathleen Helsen, Vera Celis en Fatma Pehlivan, de heren Jan Durnez en Willy Segers en mevrouw Fientje Moerman houdende regeling van de bestuurlijke organisatie en werking van sommige publiekrechtelijke hogescholen

Voorstel van bijzonder decreet van de dames Kathleen Deckx, Kathleen Helsen, Vera Celis en Fatma Pehlivan, de heren Jan Durnez en Willy Segers en mevrouw Fientje Moerman houdende wijziging van het bijzonder decreet van 4 april 2003 houdende de deelname van gemeenschapsinstellingen aan de associaties in het hoger onderwijs

Voorstel van bijzonder decreet van de dames Kathleen Deckx, Kathleen Helsen, Vera Celis en Fatma Pehlivan, de heer Jan Durnez en de dames Goedele Vermeiren en Fientje Moerman houdende wijziging van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen

Voorstel van bijzonder decreet van de heer Ludo Sannen en de dames Veerle Heeren, Vera Celis, Kathleen Deckx, Kathleen Helsen, Goedele Vermeiren en Fientje Moerman houdende regeling van de bestuurlijke organisatie en werking van twee fusiehogescholen

Ontwerp van decreet betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten

Meer info

Geboren te Brasschaat op 19 juli 1969