U bent hier

Wim Van Dijck

Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • Vlaams Belang (13 oktober 2010 - 24 mei 2014)
 • Vlaams Belang (15 november 2004 - 6 juni 2009)
 • VB (6 juli 2004 - 14 november 2004)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Vlaams-Brabant (13 oktober 2010 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (plaatsvervangend lid 13 oktober 2010 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (plaatsvervangend lid 13 oktober 2010 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid 11 mei 2011 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid (plaatsvervangend lid 7 november 2012 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen (vast lid 13 oktober 2010 - 24 mei 2014)
 • Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie (lid 13 oktober 2010 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (eerste ondervoorzitter 15 februari 2012 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (ondervoorzitter 13 oktober 2010 - 14 februari 2012)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Vlaams-Brabant (6 juli 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid 26 april 2006 - 7 juni 2009)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (plaatsvervangend lid 24 mei 2006 - 7 juni 2009)
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie (plaatsvervangend lid 10 mei 2006 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie (vast lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen (vast lid 26 april 2006 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (vast lid 16 mei 2007 - 6 juni 2009)
 • Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie (lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie ad hoc Wonen en Zorg (plaatsvervangend lid 8 juli 2008 - 22 april 2009)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (vast lid 27 september 2004 - 15 mei 2007)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (vast lid 12 januari 2005 - 26 april 2006)
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 25 april 2006)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 12 januari 2005)

Parlementair werk

Tussenkomsten

Meer info

Geboren te Brasschaat op 19 juli 1969