U bent hier

Bart Martens

Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • sp·a (30 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • sp·a (18 december 2008 - 6 juni 2009)
 • sp·a + VlaamsProgressieven (23 april 2008 - 17 december 2008)
 • sp·a-spirit (6 juli 2004 - 22 april 2008)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Antwerpen (30 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • Bureau (secretaris 13 juli 2009 - 17 juni 2014)
 • Uitgebreid Bureau (secretaris 13 juli 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (plaatsvervangend lid 7 juli 2010 - 24 mei 2014)
 • Opvolgingsommissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten (vast lid 22 november 2010 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie (vast lid 5 oktober 2011 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (voorzitter 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 22 januari 2013)
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie (plaatsvervangend lid 27 september 2010 - 4 oktober 2011)
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie (vast lid 28 september 2009 - 26 september 2010)
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (vast lid 28 september 2009 - 6 juli 2010)
 • Commissie ad hoc Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten (vast lid 25 november 2009 - 3 maart 2010)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Antwerpen (13 juni 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (vast lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie (vast lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (lid 14 januari 2009 - 6 juni 2009)
 • Commissie ad hoc Energiearmoede (vast lid 5 oktober 2005 - 16 april 2008)
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (lid 27 september 2004 - 7 februari 2006)

Parlementair werk

Meer info

Geboren te Lier op 27 augustus 1969
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Federale mandaten
 • gemeenschapssenator (22 juli 2004 - 13 juli 2009)