U bent hier

Gerda Van Steenberge

Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger

Meer informatie over Gerda Van Steenberge?

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • Onafhankelijke (11 juli 2012 - 24 mei 2014)
 • Vlaams Belang (7 juni 2009 - 10 juli 2012)
 • Vlaams Belang (15 november 2004 - 6 juni 2009)
 • VB (13 juni 2004 - 14 november 2004)
ere-Vlaams volksvertegenwoordiger (situatie op 30 juni 2014)

Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Oost-Vlaanderen (7 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen (toegevoegd lid 26 september 2012 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor de Vervolgingen (lid 28 september 2009 - 13 november 2012)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 6 november 2012)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 6 november 2012)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 6 november 2012)
 • Deontologische Commissie (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 6 november 2012)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 6 november 2012)
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen (vast lid 28 september 2009 - 25 september 2012)
 • Commissie ad hoc Jeugdzorg (vast lid 8 juli 2010 - 5 juli 2011)
 • Commissie ad hoc Hoger Onderwijs (vast lid 24 februari 2010 - 8 juli 2010)
 • Commissie ad hoc (plaatsvervangend lid 15 juli 2009 - 27 september 2009)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Oost-Vlaanderen (13 juni 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (vast lid 24 mei 2006 - 7 juni 2009)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (vast lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Deontologische Commissie (vast lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie Vlaamse Grondwet (vast lid 19 oktober 2005 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen (vast lid 16 mei 2007 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (voorzitter 29 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie ad hoc Wonen en Zorg (plaatsvervangend lid 8 juli 2008 - 22 april 2009)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 24 mei 2006)
 • Commissie ad hoc (plaatsvervangend lid 23 juli 2004 - 29 september 2004)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (vast lid 27 september 2004 - 28 september 2004)

Parlementair werk

Tussenkomsten

Verslag - Plenaire ochtendvergadering nummer 48 - donderdag 05 juli 2012 09.02u

Voorstel van bijzonder decreet van de heer Ludo Sannen en de dames Veerle Heeren, Vera Celis, Kathleen Deckx, Kathleen Helsen, Goedele Vermeiren en Fientje Moerman houdende wijziging van de bestuurlijke inrichting van de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Hasselt (opschrift gewijzigd door de commissie: Voorstel van decreet van ... houdende wijziging van de bestuurlijke inrichting van de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Hasselt)

Voorstel van bijzonder decreet van de dames Kathleen Deckx, Kathleen Helsen, Vera Celis en Fatma Pehlivan, de heren Jan Durnez en Willy Segers en mevrouw Fientje Moerman houdende regeling van de bestuurlijke organisatie en werking van sommige publiekrechtelijke hogescholen

Voorstel van bijzonder decreet van de dames Kathleen Deckx, Kathleen Helsen, Vera Celis en Fatma Pehlivan, de heren Jan Durnez en Willy Segers en mevrouw Fientje Moerman houdende wijziging van het bijzonder decreet van 4 april 2003 houdende de deelname van gemeenschapsinstellingen aan de associaties in het hoger onderwijs

Voorstel van bijzonder decreet van de dames Kathleen Deckx, Kathleen Helsen, Vera Celis en Fatma Pehlivan, de heer Jan Durnez en de dames Goedele Vermeiren en Fientje Moerman houdende wijziging van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen

Voorstel van bijzonder decreet van de heer Ludo Sannen en de dames Veerle Heeren, Vera Celis, Kathleen Deckx, Kathleen Helsen, Goedele Vermeiren en Fientje Moerman houdende regeling van de bestuurlijke organisatie en werking van twee fusiehogescholen

Ontwerp van decreet betreffende de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten

Meer info

Geboren te Aalst op 27 november 1965
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Federale mandaten
 • volksvertegenwoordiger kieskring Oost-Vlaanderen (18 mei 2003 - 5 juli 2004)
 • rechtstreeks verkozen senator (13 juni 1999 - 17 mei 2003)