U bent hier

Michèle Hostekint

Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger

Meer informatie over Michèle Hostekint?

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • sp·a (17 juni 2014 - 25 mei 2019)
 • sp·a (30 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • sp·a (18 december 2008 - 6 juni 2009)
 • sp·a + VlaamsProgressieven (23 april 2008 - 17 december 2008)
 • sp·a-spirit (6 juli 2004 - 22 april 2008)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring West-Vlaanderen (25 mei 2014 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 24 september 2014 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor de Opvolging van het Klimaatbeleid in Vlaanderen (plaatsvervangend lid 17 februari 2016 - 25 mei 2019)
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen (vast lid 24 september 2014 - 25 mei 2019)
 • Deontologische Commissie (vast lid 24 september 2014 - 25 mei 2019)
 • Commissie ad hoc (plaatsvervangend lid 26 juli 2014 - 23 september 2014)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring West-Vlaanderen (7 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid 13 maart 2013 - 24 mei 2014)
 • Opvolgingsommissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten (vast lid 22 november 2010 - 24 mei 2014)
 • Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie (lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Deontologische Commissie (eerste ondervoorzitter 15 februari 2012 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie (eerste ondervoorzitter 25 september 2013 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie (plaatsvervangend lid 13 maart 2013 - 24 september 2013)
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (vast lid 28 september 2009 - 12 maart 2013)
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie (eerste ondervoorzitter 15 februari 2012 - 12 maart 2013)
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie (ondervoorzitter 28 september 2009 - 14 februari 2012)
 • Deontologische Commissie (ondervoorzitter 10 december 2009 - 14 februari 2012)
 • Commissie ad hoc Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten (vast lid 25 november 2009 - 3 maart 2010)
 • Deontologische Commissie (vast lid 28 september 2009 - 9 december 2009)
 • Commissie ad hoc (vast lid 15 juli 2009 - 27 september 2009)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring West-Vlaanderen (13 juni 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme (plaatsvervangend lid 4 februari 2009 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (plaatsvervangend lid 4 februari 2009 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen (vast lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie Vlaamse Grondwet (vast lid 25 oktober 2006 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (vast lid 14 november 2007 - 6 juni 2009)
 • Subcommissie voor Financiën en Begroting (lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie ad hoc Wonen en Zorg (vast lid 8 juli 2008 - 22 april 2009)
 • Commissie ad hoc Energiearmoede (vast lid 5 oktober 2005 - 16 april 2008)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (plaatsvervangend lid 18 januari 2006 - 22 januari 2008)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 13 november 2007)

Parlementair werk

Meer info

Geboren te Roeselare op 13 november 1976