Vrijdag 31 maart: digitale verhuisoperatie

Vrijdag 31 maart tussen 12:00u en 20:00u verhuizen we onze documenten, databanken en digitale diensten naar nieuwe en krachtigere servers. Tijdens die verhuizing kan u geen gebruik maken van de website, open data, het intranet en van de digitale indiening. 

 

Linda Vissers

Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger

Meer informatie over Linda Vissers?

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • Onafhankelijke (6 januari 2014 - 24 mei 2014)
 • Vlaams Belang (7 juni 2009 - 5 januari 2014)
 • Vlaams Belang (15 november 2004 - 27 juni 2007)
 • VB (13 juni 2004 - 14 november 2004)
Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring Limburg (7 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme (ondervoorzitter 28 september 2009 - 15 februari 2012)
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme (eerste ondervoorzitter 16 februari 2012 - 5 januari 2014)
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (vast lid 28 september 2009 - 5 januari 2014)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 5 januari 2014)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 5 januari 2014)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 5 januari 2014)
 • Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 5 januari 2014)
Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring Limburg (13 juni 2004 - 27 juni 2007)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie (vast lid 27 september 2004 - 28 juni 2007)
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie (vast lid 2 maart 2005 - 28 juni 2007)
 • Commissie voor Buitenlandse Handel, Buitenlands Beleid, Internationale Samenwerking en Toerisme (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 6 oktober 2004)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 28 juni 2007)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 28 juni 2007)
 • Deontologische Commissie (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 28 juni 2007)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme (plaatsvervangend lid 6 oktober 2004 - 28 juni 2007)

Meer info

Geboren te Bree op 5 februari 1961
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Lokale mandaten
 • lid van de politieraad Overpelt (1 januari 2001 - 1 januari 2012)
Federale mandaten
 • volksvertegenwoordiger kieskring Limburg (10 juni 2007 - 29 juni 2009)