U bent hier

Linda Vissers

Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • Onafhankelijke (6 januari 2014 - 24 mei 2014)
 • Vlaams Belang (30 juni 2009 - 5 januari 2014)
 • Vlaams Belang (15 november 2004 - 27 juni 2007)
 • VB (6 juli 2004 - 14 november 2004)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Limburg (7 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 14 januari 2014)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 14 januari 2014)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 14 januari 2014)
 • Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 14 januari 2014)
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (vast lid 28 september 2009 - 14 januari 2014)
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme (eerste ondervoorzitter 15 februari 2012 - 14 januari 2014)
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme (ondervoorzitter 28 september 2009 - 14 februari 2012)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Limburg (13 juni 2004 - 27 juni 2007)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 27 juni 2007)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 27 juni 2007)
 • Deontologische Commissie (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 27 juni 2007)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme (plaatsvervangend lid 6 oktober 2004 - 27 juni 2007)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie (vast lid 27 september 2004 - 27 juni 2007)
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie (vast lid 2 maart 2005 - 27 juni 2007)
 • Commissie voor Buitenlandse Handel, Buitenlands Beleid, Internationale Samenwerking en Toerisme (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 5 oktober 2004)

Parlementair werk

Meer info

Geboren te Bree op 5 februari 1961
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Federale mandaten
 • volksvertegenwoordiger kieskring Limburg (10 juni 2007 - 29 juni 2009)