U bent hier

John Vrancken

Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
  • Onafhankelijke (23 augustus 2008 - 6 juni 2009)
  • Vlaams Belang (15 november 2004 - 22 augustus 2008)
  • VB (6 juli 2004 - 14 november 2004)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Limburg (13 juni 2004 - 6 juni 2009)
  • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
  • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie (plaatsvervangend lid 24 september 2007 - 4 november 2008)
  • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 23 augustus 2008)
  • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie (vast lid 27 september 2004 - 23 augustus 2008)
  • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme (vast lid 6 oktober 2004 - 23 augustus 2008)
  • Commissie ad hoc Energiearmoede (plaatsvervangend lid 5 oktober 2005 - 16 april 2008)
  • Commissie voor Buitenlandse Handel, Buitenlands Beleid, Internationale Samenwerking en Toerisme (vast lid 27 september 2004 - 5 oktober 2004)

Parlementair werk

Meer info

Geboren te Albertstad (Congo) op 18 februari 1951