U bent hier

Jan Verfaillie

Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • CD&V (30 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • CD&V (6 juli 2004 - 6 juni 2009)
 • CD&V (1 oktober 2001 - 12 juni 2004)
ere-Vlaams volksvertegenwoordiger (situatie op 30 juni 2014)

Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring West-Vlaanderen (7 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme (vast lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (vast lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie ad hoc (plaatsvervangend lid 15 juli 2009 - 27 september 2009)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring West-Vlaanderen (13 juni 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie (vast lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (vast lid 10 juli 2007 - 6 juni 2009)
 • Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (vast lid 23 januari 2008 - 6 juni 2009)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (vast lid 23 januari 2008 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 9 juli 2007)
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 9 juli 2007)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Veurne-Diksmuide-Ieper-Oostende (1 oktober 2001 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid (plaatsvervangend lid 17 oktober 2001 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken (plaatsvervangend lid 17 oktober 2001 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening (plaatsvervangend lid 17 oktober 2001 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (plaatsvervangend lid 17 oktober 2001 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 18 februari 2004 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie (vast lid 17 oktober 2001 - 12 juni 2004)

Parlementair werk

Ingediende documenten

Meer info

Geboren te Veurne op 8 oktober 1972