U bent hier

Jef Tavernier

Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • Groen! (6 juli 2004 - 6 juni 2009)
 • AGALEV (7 januari 1992 - 20 mei 1995)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring West-Vlaanderen (13 juni 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie (toegevoegd lid 21 februari 2006 - 7 juni 2009)
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie (toegevoegd lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (toegevoegd lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (toegevoegd lid 15 juni 2005 - 6 juni 2009)
 • Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (toegevoegd lid 29 maart 2006 - 6 juni 2009)
 • Deontologische Commissie (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
Lid Vlaamse Raad (7 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • Werkgroep Sport (plaatsvervangend lid 20 februari 1992 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor de Algemene Zaken, het Reglement en de Verzoekschriften (plaatsvervangend lid 12 januari 1995 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken (vast lid 27 september 1994 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid (tweede ondervoorzitter 3 maart 1992 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken (plaatsvervangend lid 20 februari 1992 - 26 september 1994)
 • Commissie voor Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 21 januari 1992 - 25 januari 1993)
 • Commissie voor Onderwijs en Vorming (tweede ondervoorzitter 30 januari 1992 - 2 maart 1992)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt (plaatsvervangend lid 21 januari 1992 - 19 februari 1992)
 • Commissie voor Onderwijs en Vorming (vast lid 21 januari 1992 - 29 januari 1992)

Parlementair werk

Meer info

Geboren te Aalter op 1 november 1951
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Federale mandaten
 • volksvertegenwoordiger kieskring Gent-Eeklo (13 juni 1999 - 27 augustus 2002)
 • volksvertegenwoordiger kieskring Gent-Eeklo (21 mei 1995 - 12 juni 1999)
 • rechtstreeks verkozen senator arrondissement Gent-Eeklo (24 november 1991 - 20 mei 1995)
 • erelid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (situatie op 24 juli 2003)
Minister
 • Vlaams minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking (18 februari 2004 - 21 juli 2004)
 • minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu (28 augustus 2002 - 11 juli 2003)