U bent hier

Jean Pede

Gewezen lid van de Vlaamse Raad

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • VLD (15 november 1992 - 20 mei 1995)
 • PVV (7 januari 1992 - 14 november 1992)
 • PVV (2 februari 1988 - 23 november 1991)
 • PVV (3 december 1985 - 12 december 1987)
 • PVV (22 december 1981 - 12 oktober 1985)
 • PVV (18 januari 1979 - 7 november 1981)
 • PVV (12 mei 1977 - 16 december 1978)
 • PVV (4 april 1974 - 16 april 1977)
 • PVV (7 december 1971 - 9 maart 1974)
erevoorzitter van het Vlaams Parlement (situatie op 1 juni 1995)

Lid Vlaamse Raad (7 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor de Algemene Zaken, het Reglement en de Verzoekschriften (plaatsvervangend lid 21 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • Werkgroep Repressie (plaatsvervangend lid 19 mei 1994 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken (vast lid 20 februari 1992 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Samenwerking (vast lid 20 oktober 1992 - 24 januari 1995)
 • Bureau (tweede ondervoorzitter 7 januari 1992 - 19 oktober 1992)
 • Uitgebreid Bureau (tweede ondervoorzitter 7 januari 1992 - 19 oktober 1992)
 • Commissie voor Samenwerking (tweede ondervoorzitter 30 januari 1992 - 19 oktober 1992)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt (vast lid 21 januari 1992 - 19 februari 1992)
Lid Vlaamse Raad (2 februari 1988 - 23 november 1991)
 • Bureau (tweede ondervoorzitter 18 oktober 1988 - 6 januari 1992)
 • Uitgebreid Bureau (tweede ondervoorzitter 18 oktober 1988 - 23 november 1991)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt (vast lid 26 januari 1989 - 23 november 1991)
 • Werkgroep Ruimtelijke Ordening (vast lid 19 maart 1991 - 23 november 1991)
 • Commissie voor Samenwerking (tweede ondervoorzitter 26 januari 1989 - 23 november 1991)
 • Commissie voor de Algemene Zaken, het Reglement en de Verzoekschriften (tweede ondervoorzitter 15 februari 1989 - 23 november 1991)
 • Commissie voor de Algemene Zaken, het Reglement en de Verzoekschriften (vast lid 26 januari 1989 - 14 februari 1989)
 • Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie (vast lid 9 november 1988 - 25 januari 1989)
 • Commissie voor Samenwerking (tweede ondervoorzitter 18 oktober 1988 - 25 januari 1989)
 • Commissie voor de Algemene Zaken, het Reglement en de Verzoekschriften (tweede ondervoorzitter 18 oktober 1988 - 25 januari 1989)
 • Commissie voor Financiën en Begroting (tweede ondervoorzitter 22 november 1988 - 25 januari 1989)
 • Commissie voor Financiën en Begroting (vast lid 18 oktober 1988 - 21 november 1988)
 • Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie (voorzitter 23 februari 1988 - 8 november 1988)
 • Bureau (voorzitter 2 februari 1988 - 17 oktober 1988)
 • Uitgebreid Bureau (voorzitter 2 februari 1988 - 17 oktober 1988)
 • Commissie voor Financiën en Begroting (voorzitter 23 februari 1988 - 17 oktober 1988)
 • Commissie voor Samenwerking (voorzitter 23 februari 1988 - 17 oktober 1988)
 • Commissie voor de Algemene Zaken, het Reglement en de Verzoekschriften (voorzitter 23 februari 1988 - 17 oktober 1988)
 • Commissie van Onderzoek over het Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse (voorzitter 26 april 1988 - 17 oktober 1988)
voorzitter Vlaamse Raad (2 februari 1988 - 17 oktober 1988)

Lid Vlaamse Raad (3 december 1985 - 12 december 1987)

Lid Vlaamse Raad (22 december 1981 - 12 oktober 1985)
 • Bureau (voorzitter 22 december 1981 - 2 december 1985)
 • Uitgebreid Bureau (voorzitter 22 december 1981 - 12 oktober 1985)
 • Commissie voor Samenwerking (voorzitter 26 januari 1982 - 12 oktober 1985)
 • Commissie voor Financiën en Begroting (voorzitter 10 februari 1982 - 12 oktober 1985)
 • Commissie voor het Reglement en de Verzoekschriften (voorzitter 10 februari 1982 - 12 oktober 1985)
 • Werkgroep Repressie (voorzitter 16 maart 1982 - 12 oktober 1985)
 • Permanente Contactcommissie Vlaamse Raad - Nederlandse Staten-Generaal (voorzitter 23 maart 1982 - 12 oktober 1985)
 • Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie (voorzitter 21 maart 1983 - 12 oktober 1985)
 • Overlegcommissie Vlaamse Raad - Conseil régional wallon (voorzitter 30 mei 1985 - 12 oktober 1985)
 • Commissie ad hoc Bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap inzake Persoonsgebonden Aangelegenheden (voorzitter 2 mei 1985 - 12 juni 1985)
 • Commissie voor het Reglement en de Verzoekschriften (vast lid 25 januari 1982 - 9 februari 1982)
 • Commissie voor Financiën en Begroting (vast lid 26 januari 1982 - 9 februari 1982)
voorzitter Vlaamse Raad (22 december 1981 - 2 december 1985)

Lid Vlaamse Raad (21 oktober 1980 - 7 november 1981)
 • Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Leefmilieu en Huisvesting (plaatsvervangend lid 4 november 1980 - 7 november 1981)
 • Commissie voor Ondergeschikte Besturen en Besturen onder Voogdij (vast lid 4 november 1980 - 7 november 1981)
Lid Cultuurraad (18 januari 1979 - 20 oktober 1980)
 • Commissie voor de Begroting (vast lid 24 april 1979 - 20 oktober 1980)
Lid Cultuurraad (12 mei 1977 - 16 december 1978)
 • Commissie voor het Reglement (plaatsvervangend lid 28 juni 1977 - 16 december 1978)
 • Commissie voor de Begroting (vast lid 22 november 1977 - 16 december 1978)
lid Vlaamse Gewestraad (26 november 1974 - 9 maart 1977)

Lid Cultuurraad (4 april 1974 - 16 april 1977)
 • Commissie voor de Begroting (plaatsvervangend lid 9 mei 1974 - 16 april 1977)
 • Commissie voor het Reglement (vast lid 16 november 1976 - 16 april 1977)
 • Commissie voor Radio en TV (plaatsvervangend lid 9 mei 1974 - 14 februari 1977)
 • Commissie voor het Reglement (plaatsvervangend lid 9 mei 1974 - 15 november 1976)
Lid Cultuurraad (7 december 1971 - 9 maart 1974)
 • Commissie voor Radio en TV (plaatsvervangend lid 7 maart 1972 - 9 maart 1974)
 • Commissie voor het Reglement (vast lid 7 december 1971 - 9 maart 1974)

Meer info

Geboren te Oudenaarde op 7 januari 1927 , overleden op 23 juli 2013
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Federale mandaten
 • eresenator (situatie op 21 mei 1995)
 • rechtstreeks verkozen senator arrondissement Gent-Eeklo (24 november 1991 - 20 mei 1995)
 • rechtstreeks verkozen senator arrondissement Gent-Eeklo (13 december 1987 - 23 november 1991)
 • rechtstreeks verkozen senator arrondissement Gent-Eeklo (13 oktober 1985 - 12 december 1987)
 • rechtstreeks verkozen senator arrondissement Gent-Eeklo (8 november 1981 - 12 oktober 1985)
 • rechtstreeks verkozen senator arrondissement Gent-Eeklo (17 december 1978 - 7 november 1981)
 • rechtstreeks verkozen senator arrondissement Gent-Eeklo (17 april 1977 - 16 december 1978)
 • rechtstreeks verkozen senator arrondissement Gent-Eeklo (10 maart 1974 - 16 april 1977)
 • rechtstreeks verkozen senator arrondissement Gent-Eeklo (7 november 1971 - 9 maart 1974)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Gent-Eeklo (31 maart 1968 - 6 november 1971)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Gent-Eeklo (23 mei 1965 - 30 maart 1968)
Minister
 • gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ruimtelijke Ordening (10 december 1985 - 2 februari 1988)