U bent hier

Theo Kelchtermans

Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger

Meer informatie over Theo Kelchtermans?

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • CVP (21 mei 1995 - 19 juni 1995)
 • CVP (7 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • CVP (2 februari 1988 - 23 november 1991)
 • CVP (3 december 1985 - 12 december 1987)
 • CVP (22 december 1981 - 12 oktober 1985)
lid Vlaamse Raad (7 januari 1992 - 20 mei 1995)
lid Vlaamse Raad (2 februari 1988 - 23 november 1991)
lid Vlaamse Raad (3 december 1985 - 12 december 1987)
lid Vlaamse Raad (22 december 1981 - 12 oktober 1985)
 • Commissie voor Huisvesting (vast lid 26 januari 1982 - 12 oktober 1985)
 • Commissie voor Leefmilieu en Waterbeleid (vast lid 26 januari 1982 - 26 juni 1985)
Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring Hasselt-Tongeren-Maaseik (21 mei 1995 - 19 juni 1995)

Meer info

Geboren te Peer op 27 juni 1943
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Federale mandaten
 • volksvertegenwoordiger kieskring Limburg (18 mei 2003 - 9 juni 2007)
 • rechtstreeks verkozen senator (13 juni 1999 - 17 mei 2003)
 • rechtstreeks verkozen senator arrondissement Hasselt-Tongeren-Maaseik (24 november 1991 - 20 mei 1995)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Tongeren-Maaseik (13 december 1987 - 23 november 1991)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Tongeren-Maaseik (13 oktober 1985 - 12 december 1987)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Tongeren-Maaseik (8 november 1981 - 12 oktober 1985)
 • erelid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (sinds 19 juli 2007)
Europese mandaten
 • plaatsvervangend lid van het Comit√© van de Regio's (26 januari 1994 - 1 juli 1996)
Minister
 • Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerkstelling (20 juni 1995 - 12 juli 1999)
 • Vlaams minister van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse Aangelegenheden (20 oktober 1992 - 19 juni 1995)
 • gemeenschapsminister van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse Aangelegenheden (30 januari 1992 - 19 oktober 1992)
 • gemeenschapsminister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening (21 januari 1992 - 29 januari 1992)
 • gemeenschapsminister van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting (18 oktober 1988 - 20 januari 1992)
 • gemeenschapsminister van Tewerkstelling, Vorming en Openbaar Ambt (3 februari 1988 - 17 oktober 1988)
 • gemeenschapsminister van Onderwijs en Vorming (10 december 1985 - 2 februari 1988)