U bent hier

Alex De Boeck

Gewezen lid van de Vlaamse Raad

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
  • AGALEV (13 januari 1993 - 20 mei 1995)
Lid Vlaamse Raad (13 januari 1993 - 20 mei 1995)
  • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken (plaatsvervangend lid 27 september 1994 - 20 mei 1995)
  • Advies- en Overlegcomité voor Brussel en Vlaams-Brabant (vast lid 26 januari 1993 - 20 mei 1995)
  • Commissie voor Economie, Energie, Landbouw en Werkgelegenheid (vast lid 27 september 1994 - 20 mei 1995)
  • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken (vast lid 26 januari 1993 - 26 september 1994)

Meer info

Geboren te Brussel op 8 februari 1947
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Federale mandaten
  • rechtstreeks verkozen senator arrondissement Brussel (5 januari 1993 - 20 mei 1995)