U bent hier

Rik Boel

Gewezen lid van de Vlaamse Raad

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • SP (3 december 1985 - 30 november 1986)
 • SP (22 december 1981 - 12 oktober 1985)
 • SP (9 maart 1980 - 7 november 1981)
 • BSP (9 maart 1980 - 9 maart 1980)
 • BSP (18 januari 1979 - 8 maart 1980)
 • BSP (12 mei 1977 - 16 december 1978)
 • BSP (4 april 1974 - 16 april 1977)
 • BSP (7 december 1971 - 9 maart 1974)
erevoorzitter van de Vlaamse Raad, voorloper van het Vlaams Parlement (situatie op 30 januari 1991)

Lid Vlaamse Raad (3 december 1985 - 30 november 1986)
 • Commissie voor Samenwerking (vast lid 30 januari 1986 - 30 november 1986)
 • Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie (vast lid 30 januari 1986 - 30 november 1986)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden en Taaldecreetgeving (tweede ondervoorzitter 16 januari 1986 - 30 november 1986)
 • Commissie voor de Algemene Zaken, het Reglement en de Verzoekschriften (eerste ondervoorzitter 15 januari 1986 - 30 november 1986)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden en Taaldecreetgeving (vast lid 13 december 1985 - 15 januari 1986)
 • Commissie voor de Algemene Zaken, het Reglement en de Verzoekschriften (vast lid 13 december 1985 - 14 januari 1986)
Lid Vlaamse Raad (22 december 1981 - 12 oktober 1985)
 • Bureau (tweede ondervoorzitter 22 december 1981 - 2 december 1985)
 • Uitgebreid Bureau (tweede ondervoorzitter 22 december 1981 - 12 oktober 1985)
 • Commissie voor Taaldecreetgeving (plaatsvervangend lid 26 januari 1982 - 12 oktober 1985)
 • Permanente Contactcommissie Vlaamse Raad - Nederlandse Staten-Generaal (plaatsvervangend lid 23 maart 1982 - 12 oktober 1985)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden (plaatsvervangend lid 10 februari 1983 - 12 oktober 1985)
 • Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie (plaatsvervangend lid 21 maart 1983 - 12 oktober 1985)
 • Werkgroep Repressie (vast lid 16 maart 1982 - 12 oktober 1985)
 • Overlegcommissie Vlaamse Raad - Conseil régional wallon (vast lid 30 mei 1985 - 12 oktober 1985)
 • Commissie voor Samenwerking (tweede ondervoorzitter 26 januari 1982 - 12 oktober 1985)
 • Commissie voor het Reglement en de Verzoekschriften (tweede ondervoorzitter 10 februari 1982 - 12 oktober 1985)
 • Commissie ad hoc Bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap inzake Persoonsgebonden Aangelegenheden (tweede ondervoorzitter 2 mei 1985 - 12 juni 1985)
 • Commissie voor Ondergeschikte Besturen (plaatsvervangend lid 23 maart 1982 - 9 februari 1983)
 • Commissie voor Ondergeschikte Besturen (vast lid 26 januari 1982 - 22 maart 1982)
 • Commissie voor het Reglement en de Verzoekschriften (vast lid 25 januari 1982 - 9 februari 1982)
voorzitter Vlaamse Raad (4 november 1980 - 21 december 1981)

Lid Vlaamse Raad (21 oktober 1980 - 7 november 1981)
 • Bureau (voorzitter 4 november 1980 - 21 december 1981)
 • Uitgebreid Bureau (voorzitter 4 november 1980 - 7 november 1981)
 • Commissie voor Samenwerking (voorzitter 4 november 1980 - 7 november 1981)
 • Commissie voor de Begroting (voorzitter 4 november 1980 - 7 november 1981)
 • Commissie voor het Reglement (voorzitter 4 november 1980 - 7 november 1981)
 • Permanente Contactcommissie Vlaamse Raad - Nederlandse Staten-Generaal (voorzitter 2 december 1980 - 7 november 1981)
 • Werkgroep Repressie (voorzitter 26 februari 1981 - 7 november 1981)
 • Commissie voor het Reglement (voorzitter 21 oktober 1980 - 3 november 1980)
voorzitter Cultuurraad (24 april 1979 - 20 oktober 1980)

Lid Cultuurraad (18 januari 1979 - 20 oktober 1980)
 • Bureau (voorzitter 24 april 1979 - 20 oktober 1980)
 • Commissie voor de Begroting (voorzitter 24 april 1979 - 20 oktober 1980)
 • Commissie voor Samenwerking (voorzitter 15 mei 1979 - 20 oktober 1980)
 • Commissie voor het Reglement (voorzitter 15 mei 1979 - 20 oktober 1980)
 • Permanente Contactcommissie Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap - Staten-Generaal der Nederlanden (voorzitter 5 juni 1979 - 20 oktober 1980)
Lid Cultuurraad (12 mei 1977 - 16 december 1978)

fractievoorzitter Cultuurraad (9 mei 1974 - 16 april 1977)

Lid Cultuurraad (4 april 1974 - 16 april 1977)
 • Commissie voor Taalwetgeving en Taalbescherming (vast lid 9 mei 1974 - 16 april 1977)
 • Commissie voor Samenwerking (vast lid 20 januari 1976 - 16 april 1977)
 • Commissie voor Buitenlands Cultuurbeleid (vast lid 16 maart 1976 - 16 april 1977)
 • Commissie voor het Reglement (vast lid 7 december 1976 - 16 april 1977)
fractievoorzitter Cultuurraad (20 november 1973 - 9 maart 1974)

Lid Cultuurraad (7 december 1971 - 9 maart 1974)
 • Commissie voor Taalwetgeving en Taalbescherming (vast lid 10 februari 1972 - 9 maart 1974)

Meer info

Geboren te Tienen op 5 september 1931 , overleden op 13 november 2020
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Federale mandaten
 • eresenator (situatie op 1 december 1986)
 • rechtstreeks verkozen senator arrondissement Leuven (13 oktober 1985 - 30 november 1986)
 • rechtstreeks verkozen senator arrondissement Leuven (8 november 1981 - 12 oktober 1985)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Leuven (17 december 1978 - 7 november 1981)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Leuven (17 april 1977 - 16 december 1978)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Leuven (10 maart 1974 - 16 april 1977)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Leuven (7 november 1971 - 9 maart 1974)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Leuven (31 maart 1968 - 6 november 1971)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Leuven (23 mei 1965 - 30 maart 1968)
Minister
 • minister van Binnenlandse Zaken (20 oktober 1978 - 2 april 1979)
 • minister van Binnenlandse Zaken (3 juni 1977 - 19 oktober 1978)
Grondwettelijk Hof
 • voorzitter van het Arbitragehof (14 maart 2001 - 4 september 2001)
 • rechter van het Arbitragehof (1 december 1986 - 4 september 2001)