U bent hier

Jo Vermeulen

Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • sp·a (18 december 2008 - 6 juni 2009)
 • sp·a + VlaamsProgressieven (23 april 2008 - 17 december 2008)
 • sp·a-spirit (9 januari 2008 - 22 april 2008)
 • sp·a-spirit (10 januari 2007 - 21 december 2007)
 • Groen! (17 november 2003 - 12 juni 2004)
 • AGALEV (6 juli 1999 - 16 november 2003)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Antwerpen (9 januari 2008 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid 23 januari 2008 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen (plaatsvervangend lid 23 januari 2008 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (plaatsvervangend lid 18 februari 2009 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (vast lid 23 januari 2008 - 6 juni 2009)
 • Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie (lid 4 februari 2009 - 6 juni 2009)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Antwerpen (10 januari 2007 - 21 december 2007)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid 17 januari 2007 - 21 december 2007)
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen (plaatsvervangend lid 17 januari 2007 - 21 december 2007)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (vast lid 17 januari 2007 - 21 december 2007)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Antwerpen (13 juni 1999 - 12 juni 2004)
 • Controlecommissie voor Regeringsmededelingen (plaatsvervangend lid 18 februari 2004 - 12 juni 2004)
 • Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie (lid 27 september 1999 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Cultuur, Media en Sport (voorzitter 27 mei 2003 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid (plaatsvervangend lid 27 september 1999 - 3 juni 2003)
 • Commissie voor Cultuur, Media en Sport (vast lid 26 mei 2003 - 26 mei 2003)
 • Commissie voor Cultuur, Media en Sport (plaatsvervangend lid 27 september 1999 - 25 mei 2003)

Parlementair werk

Meer info

Geboren te Antwerpen op 19 mei 1953