U bent hier

Vrijdag 10 april zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op vrijdag 10 april zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 07:00u en duren tot 09:00u.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, vindt het onderhoud ’s ochtends vroeg plaats.
Onze excuses.

Francis Vermeiren

Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger

Meer informatie over Francis Vermeiren?

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • Open Vld (5 juli 2007 - 6 juni 2009)
 • VLD-Vivant (13 juni 2004 - 4 juli 2007)
 • VLD (13 juni 1999 - 12 juni 2004)
 • VLD (21 mei 1995 - 12 juni 1999)
 • VLD (15 november 1992 - 20 mei 1995)
 • PVV (7 januari 1992 - 14 november 1992)
 • PVV (2 februari 1988 - 23 november 1991)
 • PVV (3 december 1985 - 12 december 1987)
 • PVV (22 december 1981 - 12 oktober 1985)
ereondervoorzitter van het Vlaams Parlement (sinds 15 juli 2009)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Vlaams-Brabant (13 juni 2004 - 6 juni 2009)
 • Bureau (secretaris 22 juli 2004 - 30 juni 2009)
 • Uitgebreid Bureau (secretaris 22 juli 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie (vast lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (vast lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (vast lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie Vlaamse Grondwet (vast lid 17 oktober 2007 - 6 juni 2009)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Halle-Vilvoorde (13 juni 1999 - 12 juni 2004)
 • Uitgebreid Bureau (fractievoorzitter, lid 13 juli 1999 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 27 september 1999 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid (vast lid 27 september 1999 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (vast lid 27 september 1999 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken (vast lid 27 september 1999 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (vast lid 27 september 1999 - 12 juni 2004)
 • Informatieve Commissie ad hoc (dioxinecrisis) (plaatsvervangend lid 29 juli 1999 - 20 september 1999)
 • Bureau (tweede ondervoorzitter 6 juli 1999 - 12 juli 1999)
 • Uitgebreid Bureau (tweede ondervoorzitter 6 juli 1999 - 12 juli 1999)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Halle-Vilvoorde (21 mei 1995 - 12 juni 1999)
 • Bureau (tweede ondervoorzitter 13 juni 1995 - 5 juli 1999)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (tweede ondervoorzitter 6 juli 1995 - 13 juni 1999)
 • Uitgebreid Bureau (tweede ondervoorzitter 13 juni 1995 - 12 juni 1999)
 • Advies- en Overlegcomité voor Brussel en Vlaams-Brabant (vast lid 4 juli 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Stadsvernieuwing en Huisvesting (vast lid 4 juli 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Staatshervorming, Algemene Zaken en Verzoekschriften (vast lid 14 oktober 1998 - 12 juni 1999)
 • Werkgroep Doorstorting van de aanvullende personenbelasting (vast lid 27 oktober 1998 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Staatshervorming en Algemene Zaken (vast lid 9 oktober 1996 - 13 oktober 1998)
 • Commissie ad hoc Armoede en Uitsluiting (plaatsvervangend lid 28 januari 1997 - 20 april 1998)
 • Commissie voor Staatshervorming, Algemene Zaken en Verzoekschriften (vast lid 4 juli 1995 - 8 oktober 1996)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (plaatsvervangend lid 4 juli 1995 - 5 juli 1995)
Lid Vlaamse Raad (7 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • Bureau (tweede ondervoorzitter 19 juli 1994 - 12 juni 1995)
 • Uitgebreid Bureau (tweede ondervoorzitter 19 juli 1994 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 21 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Openbare Werken en Vervoer (plaatsvervangend lid 21 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • Advies- en Overlegcomité voor Brussel en Vlaams-Brabant (vast lid 3 maart 1992 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Landinrichting (tweede ondervoorzitter 30 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Samenwerking (tweede ondervoorzitter 25 januari 1995 - 20 mei 1995)
 • Werkgroep Brussel en Vlaams-Brabant (vast lid 20 februari 1992 - 2 maart 1992)
 • Commissie voor Huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Landinrichting (vast lid 21 januari 1992 - 29 januari 1992)
Lid Vlaamse Raad (2 februari 1988 - 23 november 1991)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt (plaatsvervangend lid 26 januari 1989 - 23 november 1991)
 • Commissie voor Openbare Werken en Vervoer (plaatsvervangend lid 26 januari 1989 - 23 november 1991)
 • Adviescomité Brussel (secretaris 13 november 1990 - 23 november 1991)
 • Commissie voor Financiën en Begroting (tweede ondervoorzitter 16 februari 1989 - 23 november 1991)
 • Adviescomité Brussel (vast lid 18 oktober 1990 - 12 november 1990)
 • Werkgroep Brussel (vast lid 23 februari 1988 - 30 juni 1989)
 • Commissie voor Financiën en Begroting (vast lid 26 januari 1989 - 15 februari 1989)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden en Taaldecreetgeving (vast lid 23 februari 1988 - 26 januari 1989)
 • Commissie voor Buitenlandse en Externe Aangelegenheden (plaatsvervangend lid 23 februari 1988 - 25 januari 1989)
 • Commissie voor Financiën en Begroting (vast lid 23 februari 1988 - 25 januari 1989)
Lid Vlaamse Raad (3 december 1985 - 12 december 1987)
 • Commissie voor Buitenlandse en Externe Aangelegenheden (plaatsvervangend lid 13 december 1985 - 12 december 1987)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden en Taaldecreetgeving (vast lid 13 december 1985 - 12 december 1987)
 • Commissie voor Financiën en Begroting (vast lid 13 december 1985 - 12 december 1987)
 • Werkgroep Brussel (vast lid 18 december 1986 - 12 december 1987)
 • Commissie voor Samenwerking (vast lid 30 januari 1986 - 21 oktober 1986)
Lid Vlaamse Raad (22 december 1981 - 12 oktober 1985)
 • Commissie voor Financiën en Begroting (vast lid 26 januari 1982 - 12 oktober 1985)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden (vast lid 10 februari 1983 - 12 oktober 1985)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid (vast lid 18 oktober 1983 - 12 oktober 1985)
 • Commissie ad hoc Bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap inzake Persoonsgebonden Aangelegenheden (vast lid 2 mei 1985 - 12 juni 1985)
 • Commissie voor Ondergeschikte Besturen (vast lid 26 januari 1982 - 9 februari 1983)

Parlementair werk

Ingediende documenten

Meer info

Geboren te Zaventem op 11 oktober 1936
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Federale mandaten
 • rechtstreeks verkozen senator arrondissement Brussel (24 november 1991 - 20 mei 1995)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Brussel (13 december 1987 - 23 november 1991)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Brussel (13 oktober 1985 - 12 december 1987)
 • rechtstreeks verkozen senator arrondissement Brussel (8 november 1981 - 12 oktober 1985)