U bent hier

Francis Vermeiren

Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger

Meer informatie over Francis Vermeiren?

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • Open Vld (5 juli 2007 - 6 juni 2009)
 • VLD-Vivant (5 juli 2007 - 5 juli 2007)
 • VLD-Vivant (6 juli 2004 - 4 juli 2007)
 • VLD (6 juli 1999 - 12 juni 2004)
 • VLD (13 juni 1995 - 12 juni 1999)
 • VLD (15 november 1992 - 20 mei 1995)
 • PVV (7 januari 1992 - 14 november 1992)
 • PVV (2 februari 1988 - 23 november 1991)
 • PVV (3 december 1985 - 12 december 1987)
 • PVV (22 december 1981 - 12 oktober 1985)
ereondervoorzitter van het Vlaams Parlement (situatie op 15 juli 2009)

Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Vlaams-Brabant (13 juni 2004 - 6 juni 2009)
 • Bureau (secretaris 22 juli 2004 - 30 juni 2009)
 • Uitgebreid Bureau (secretaris 22 juli 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie (vast lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (vast lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (vast lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie Vlaamse Grondwet (vast lid 17 oktober 2007 - 6 juni 2009)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Halle-Vilvoorde (13 juni 1999 - 12 juni 2004)
 • Uitgebreid Bureau (fractievoorzitter, lid 13 juli 1999 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 27 september 1999 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid (vast lid 27 september 1999 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (vast lid 27 september 1999 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken (vast lid 27 september 1999 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (vast lid 27 september 1999 - 12 juni 2004)
 • Informatieve Commissie ad hoc (dioxinecrisis) (plaatsvervangend lid 29 juli 1999 - 20 september 1999)
 • Bureau (tweede ondervoorzitter 6 juli 1999 - 12 juli 1999)
 • Uitgebreid Bureau (tweede ondervoorzitter 6 juli 1999 - 12 juli 1999)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Halle-Vilvoorde (21 mei 1995 - 12 juni 1999)
 • Bureau (tweede ondervoorzitter 13 juni 1995 - 5 juli 1999)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (tweede ondervoorzitter 6 juli 1995 - 13 juni 1999)
 • Uitgebreid Bureau (tweede ondervoorzitter 13 juni 1995 - 12 juni 1999)
 • Advies- en Overlegcomité voor Brussel en Vlaams-Brabant (vast lid 4 juli 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Stadsvernieuwing en Huisvesting (vast lid 4 juli 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Staatshervorming, Algemene Zaken en Verzoekschriften (vast lid 14 oktober 1998 - 12 juni 1999)
 • Werkgroep Doorstorting van de aanvullende personenbelasting (vast lid 27 oktober 1998 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Staatshervorming en Algemene Zaken (vast lid 9 oktober 1996 - 13 oktober 1998)
 • Commissie ad hoc Armoede en Uitsluiting (plaatsvervangend lid 28 januari 1997 - 20 april 1998)
 • Commissie voor Staatshervorming, Algemene Zaken en Verzoekschriften (vast lid 4 juli 1995 - 8 oktober 1996)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (plaatsvervangend lid 4 juli 1995 - 5 juli 1995)
Lid Vlaamse Raad (7 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • Bureau (tweede ondervoorzitter 19 juli 1994 - 12 juni 1995)
 • Uitgebreid Bureau (tweede ondervoorzitter 19 juli 1994 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 21 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Openbare Werken en Vervoer (plaatsvervangend lid 21 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • Advies- en Overlegcomité voor Brussel en Vlaams-Brabant (vast lid 3 maart 1992 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Landinrichting (tweede ondervoorzitter 30 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Samenwerking (tweede ondervoorzitter 25 januari 1995 - 20 mei 1995)
 • Werkgroep Brussel en Vlaams-Brabant (vast lid 20 februari 1992 - 2 maart 1992)
 • Commissie voor Huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Landinrichting (vast lid 21 januari 1992 - 29 januari 1992)
Lid Vlaamse Raad (2 februari 1988 - 23 november 1991)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt (plaatsvervangend lid 26 januari 1989 - 23 november 1991)
 • Commissie voor Openbare Werken en Vervoer (plaatsvervangend lid 26 januari 1989 - 23 november 1991)
 • Adviescomité Brussel (secretaris 13 november 1990 - 23 november 1991)
 • Commissie voor Financiën en Begroting (tweede ondervoorzitter 16 februari 1989 - 23 november 1991)
 • Adviescomité Brussel (vast lid 18 oktober 1990 - 12 november 1990)
 • Werkgroep Brussel (vast lid 23 februari 1988 - 30 juni 1989)
 • Commissie voor Financiën en Begroting (vast lid 26 januari 1989 - 15 februari 1989)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden en Taaldecreetgeving (vast lid 23 februari 1988 - 26 januari 1989)
 • Commissie voor Buitenlandse en Externe Aangelegenheden (plaatsvervangend lid 23 februari 1988 - 25 januari 1989)
 • Commissie voor Financiën en Begroting (vast lid 23 februari 1988 - 25 januari 1989)
Lid Vlaamse Raad (3 december 1985 - 12 december 1987)
 • Commissie voor Buitenlandse en Externe Aangelegenheden (plaatsvervangend lid 13 december 1985 - 12 december 1987)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden en Taaldecreetgeving (vast lid 13 december 1985 - 12 december 1987)
 • Commissie voor Financiën en Begroting (vast lid 13 december 1985 - 12 december 1987)
 • Werkgroep Brussel (vast lid 18 december 1986 - 12 december 1987)
 • Commissie voor Samenwerking (vast lid 30 januari 1986 - 21 oktober 1986)
Lid Vlaamse Raad (22 december 1981 - 12 oktober 1985)
 • Commissie voor Financiën en Begroting (vast lid 26 januari 1982 - 12 oktober 1985)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden (vast lid 10 februari 1983 - 12 oktober 1985)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid (vast lid 18 oktober 1983 - 12 oktober 1985)
 • Commissie ad hoc Bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap inzake Persoonsgebonden Aangelegenheden (vast lid 2 mei 1985 - 12 juni 1985)
 • Commissie voor Ondergeschikte Besturen (vast lid 26 januari 1982 - 9 februari 1983)

Parlementair werk

Ingediende documenten

Meer info

Geboren te Zaventem op 11 oktober 1936
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Federale mandaten
 • rechtstreeks verkozen senator arrondissement Brussel (24 november 1991 - 20 mei 1995)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Brussel (13 december 1987 - 23 november 1991)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Brussel (13 oktober 1985 - 12 december 1987)
 • rechtstreeks verkozen senator arrondissement Brussel (8 november 1981 - 12 oktober 1985)