U bent hier

Joris Van Hauthem

Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger

Meer informatie over Joris Van Hauthem?

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • Vlaams Belang (30 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • Vlaams Belang (15 november 2004 - 6 juni 2009)
 • VB (6 juli 2004 - 14 november 2004)
 • VB (6 juli 1999 - 12 juni 2004)
 • VB (21 mei 1995 - 12 juni 1999)
 • VB (7 januari 1992 - 20 mei 1995)
ereondervoorzitter van het Vlaams Parlement (situatie op 30 juni 2014)

Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Vlaams-Brabant (7 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • Uitgebreid Bureau (fractievoorzitter, lid 24 april 2012 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme (vast lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (vast lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Controlecommissie voor Regeringsmededelingen (vast lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Deontologische Commissie (vast lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (vast lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (vast lid 24 april 2012 - 24 mei 2014)
 • Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (eerste ondervoorzitter 15 februari 2012 - 24 mei 2014)
 • Bureau (zesde ondervoorzitter 13 juli 2009 - 23 april 2012)
 • Uitgebreid Bureau (zesde ondervoorzitter 13 juli 2009 - 23 april 2012)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (ondervoorzitter 28 september 2009 - 23 april 2012)
 • Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (ondervoorzitter 18 november 2009 - 14 februari 2012)
 • Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (vast lid 28 september 2009 - 17 november 2009)
 • Commissie ad hoc (vast lid 15 juli 2009 - 27 september 2009)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Vlaams-Brabant (13 juni 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Deontologische Commissie (plaatsvervangend lid 24 september 2007 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie (vast lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Controlecommissie voor Regeringsmededelingen (vast lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (vast lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (vast lid 15 juni 2005 - 6 juni 2009)
 • Commissie Vlaamse Grondwet (vast lid 19 oktober 2005 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie (vast lid 27 september 2004 - 2 maart 2005)
 • Commissie ad hoc (plaatsvervangend lid 23 juli 2004 - 29 september 2004)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Halle-Vilvoorde (13 juni 1999 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (plaatsvervangend lid 27 september 1999 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (vast lid 27 september 1999 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken (vast lid 27 september 1999 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid (vast lid 7 februari 2001 - 12 juni 2004)
 • Controlecommissie voor Verkiezingsuitgaven (vast lid 31 maart 2004 - 12 juni 2004)
 • Gemengde Overlegcommissie Kamer van Volksvertegenwoordigers-Vlaams Parlement (lid 26 juni 2002 - 3 juli 2002)
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid (plaatsvervangend lid 27 september 1999 - 6 februari 2001)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Halle-Vilvoorde (21 mei 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 4 juli 1995 - 12 juni 1999)
 • Advies- en Overlegcomité voor Brussel en Vlaams-Brabant (vast lid 4 juli 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid (vast lid 4 juli 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Staatshervorming, Algemene Zaken en Verzoekschriften (secretaris 14 oktober 1998 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Staatshervorming en Algemene Zaken (secretaris 9 oktober 1996 - 13 oktober 1998)
 • Gemengde Overlegcommissie Vlaams Parlement - Senaat (lid 16 februari 1998 - 5 maart 1998)
 • Subcommissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid (lid 20 januari 1997 - 21 oktober 1997)
 • Commissie voor Staatshervorming, Algemene Zaken en Verzoekschriften (secretaris 4 juli 1995 - 8 oktober 1996)
Lid Vlaamse Raad (7 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • Werkgroep Repressie (plaatsvervangend lid 28 juni 1994 - 20 mei 1995)
 • Advies- en Overlegcomité voor Brussel en Vlaams-Brabant (vast lid 3 maart 1992 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken (secretaris 20 februari 1992 - 20 mei 1995)
 • Werkgroep Brussel en Vlaams-Brabant (vast lid 20 februari 1992 - 2 maart 1992)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt (secretaris 30 januari 1992 - 19 februari 1992)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt (vast lid 21 januari 1992 - 29 januari 1992)

Parlementair werk

Meer info

Geboren te Anderlecht (Brussel) op 29 november 1963 , overleden op 25 maart 2015
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Federale mandaten
 • gemeenschapssenator (15 juni 1995 - 12 juli 2010)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Brussel (24 november 1991 - 20 mei 1995)
Mandaten in andere deelstaatparlementen
 • lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad (18 juni 1989 - 24 maart 1994)