U bent hier

Jan Van Duppen

Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
  • sp·a (15 oktober 2001 - 12 juni 2004)
  • SP (6 juli 1999 - 14 oktober 2001)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Mechelen-Turnhout (13 juni 1999 - 12 juni 2004)
  • Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening (plaatsvervangend lid 27 september 1999 - 12 juni 2004)
  • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen (vast lid 27 september 1999 - 12 juni 2004)
  • Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie (lid 30 januari 2001 - 12 juni 2004)
  • Commissie ad hoc Milieu en Gezondheid (vast lid 21 december 2000 - 27 juni 2001)
  • Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid (plaatsvervangend lid 27 september 1999 - 29 januari 2001)
  • Informatieve Commissie ad hoc (dioxinecrisis) (plaatsvervangend lid 29 juli 1999 - 20 september 1999)

Parlementair werk

Tussenkomsten

Meer info

Geboren te Turnhout op 22 oktober 1953
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Federale mandaten
  • gemeenschapssenator (12 juni 2003 - 12 juni 2004)