U bent hier

Marleen Van den Eynde

Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger

Meer informatie over Marleen Van den Eynde?

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • Vlaams Belang (30 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • Vlaams Belang (15 november 2004 - 6 juni 2009)
 • VB (6 juli 2004 - 14 november 2004)
 • VB (6 juli 1999 - 12 juni 2004)
ere-Vlaams volksvertegenwoordiger (situatie op 1 december 2014)

Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Antwerpen (30 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (vast lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (vast lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Opvolgingsommissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten (vast lid 22 november 2010 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie (vast lid 7 november 2012 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 6 november 2012)
 • Commissie ad hoc Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten (vast lid 25 november 2009 - 3 maart 2010)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Antwerpen (13 juni 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie (vast lid 24 september 2007 - 7 juni 2009)
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (vast lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 23 september 2007)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Antwerpen (13 juni 1999 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie (plaatsvervangend lid 27 september 1999 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen (plaatsvervangend lid 27 september 1999 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid (plaatsvervangend lid 7 februari 2001 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening (vast lid 27 september 1999 - 12 juni 2004)
 • Commissie ad hoc Milieu en Gezondheid (vast lid 21 december 2000 - 27 juni 2001)
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid (vast lid 27 september 1999 - 6 februari 2001)
 • Informatieve Commissie ad hoc (dioxinecrisis) (plaatsvervangend lid 29 juli 1999 - 20 september 1999)

Parlementair werk

Meer info

Geboren te Deurne (Antwerpen) op 6 juli 1965 , overleden op 25 juni 2018