U bent hier

John Taylor

Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • CVP (13 juni 1999 - 31 december 2000)
 • CVP (21 mei 1995 - 12 juni 1999)
 • CVP (7 januari 1992 - 20 mei 1995)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Sint-Niklaas-Dendermonde (13 juni 1999 - 31 december 2000)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid (plaatsvervangend lid 27 september 1999 - 31 december 2000)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid 27 september 1999 - 31 december 2000)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (vast lid 27 september 1999 - 31 december 2000)
 • Subcommissie voor Financiën en Begroting (lid 19 oktober 1999 - 31 december 2000)
 • Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken (secretaris 29 september 1999 - 31 december 2000)
 • Commissie van Onderzoek over de toekenning en de aanwending van scheepskredieten (lid 16 mei 2000 - 30 juni 2000)
 • Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken (vast lid 27 september 1999 - 28 september 1999)
 • Informatieve Commissie ad hoc (dioxinecrisis) (vast lid 29 juli 1999 - 20 september 1999)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Sint-Niklaas-Dendermonde (21 mei 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Stadsvernieuwing en Huisvesting (plaatsvervangend lid 4 juli 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud (plaatsvervangend lid 4 juli 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (plaatsvervangend lid 4 juli 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden (plaatsvervangend lid 4 juli 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Financiën en Begroting (vast lid 4 juli 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Staatshervorming, Algemene Zaken en Verzoekschriften (vast lid 14 oktober 1998 - 12 juni 1999)
 • Werkgroep Doorstorting van de aanvullende personenbelasting (vast lid 27 oktober 1998 - 12 juni 1999)
 • Deontologische Commissie (vast lid 18 december 1998 - 12 juni 1999)
 • Subcommissie voor Financiën en Begroting (lid 4 juli 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Staatshervorming en Algemene Zaken (vast lid 9 oktober 1996 - 13 oktober 1998)
 • Commissie voor Staatshervorming, Algemene Zaken en Verzoekschriften (vast lid 4 juli 1995 - 8 oktober 1996)
Lid Vlaamse Raad (7 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken (plaatsvervangend lid 20 februari 1992 - 20 mei 1995)
 • Werkgroep Migranten (plaatsvervangend lid 20 februari 1992 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Economie, Energie, Landbouw en Werkgelegenheid (plaatsvervangend lid 19 oktober 1993 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Financiën en Begroting (vast lid 21 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • Subcommissie voor Financiën en Begroting (voorzitter 18 november 1992 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Economie, Energie en Werkgelegenheid (plaatsvervangend lid 20 februari 1992 - 18 oktober 1993)
 • Subcommissie voor Financiën en Begroting (lid 3 maart 1992 - 17 november 1992)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt (plaatsvervangend lid 21 januari 1992 - 19 februari 1992)
 • Commissie voor Economie, Energie en Tewerkstelling (plaatsvervangend lid 21 januari 1992 - 19 februari 1992)

Parlementair werk

Ingediende documenten

Tussenkomsten

Meer info

Geboren te Wetteren op 11 maart 1949 , overleden op 21 februari 2004
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Federale mandaten
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Dendermonde (24 november 1991 - 20 mei 1995)