U bent hier

Guy Swennen

Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • sp·a (15 oktober 2001 - 4 juni 2003)
 • SP (6 juli 1999 - 14 oktober 2001)
 • SP (13 juni 1995 - 12 juni 1999)
 • SP (7 januari 1992 - 20 mei 1995)
ere-Vlaams volksvertegenwoordiger (situatie op 1 december 2014)

Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Hasselt-Tongeren-Maaseik (13 juni 1999 - 4 juni 2003)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 27 september 1999 - 4 juni 2003)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen (secretaris 29 september 1999 - 4 juni 2003)
 • Commissie ad hoc Milieu en Gezondheid (plaatsvervangend lid 21 december 2000 - 27 juni 2001)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen (vast lid 27 september 1999 - 28 september 1999)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Hasselt-Tongeren-Maaseik (21 mei 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Vervolgingen (lid 4 juli 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin (secretaris 8 mei 1996 - 12 juni 1999)
 • Commissie ad hoc Bijzondere Jeugdzorg (vast lid 4 september 1998 - 31 maart 1999)
 • Werkgroep Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen (vast lid 23 september 1996 - 2 maart 1999)
 • Commissie ad hoc Bijzondere Jeugdbijstand (vast lid 9 juli 1998 - 3 september 1998)
 • Commissie ad hoc Armoede en Uitsluiting (vast lid 28 januari 1997 - 20 april 1998)
 • Gemengde Overlegcommissie Vlaams Parlement - Senaat (lid 16 februari 1998 - 5 maart 1998)
 • Commissie ad hoc (artikel 125 van de Grondwet) (lid 13 november 1996 - 13 november 1996)
 • Commissie voor Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden (plaatsvervangend lid 4 juli 1995 - 22 september 1996)
 • Werkgroep Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen (plaatsvervangend lid 7 februari 1996 - 22 september 1996)
 • Commissie voor Welzijn en Gezondheid (secretaris 4 juli 1995 - 7 mei 1996)
 • Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden (plaatsvervangend lid 4 juli 1995 - 6 februari 1996)
 • Werkgroep Gelijke Kansen en Emancipatie (plaatsvervangend lid 4 juli 1995 - 6 februari 1996)
Lid Vlaamse Raad (7 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Openbare Werken en Vervoer (plaatsvervangend lid 21 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • Werkgroep Migranten (plaatsvervangend lid 20 februari 1992 - 20 mei 1995)
 • Werkgroep Vrouwen (plaatsvervangend lid 20 februari 1992 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken (plaatsvervangend lid 18 oktober 1994 - 20 mei 1995)
 • Werkgroep Repressie (plaatsvervangend lid 12 januari 1995 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud (vast lid 18 oktober 1994 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Welzijn en Gezondheid (vast lid 21 januari 1992 - 15 november 1994)
 • Commissie voor de Media (vast lid 21 januari 1992 - 15 november 1994)
 • Commissie voor Cultuur (plaatsvervangend lid 21 januari 1992 - 17 oktober 1994)
 • Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden (plaatsvervangend lid 17 november 1992 - 17 oktober 1994)

Parlementair werk

Meer info

Geboren te Eigenbilzen (Bilzen) op 30 juli 1956
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Federale mandaten
 • eresenator (situatie op 20 oktober 2014)
 • gecoöpteerd senator (20 juli 2010 - 24 mei 2014)
 • gecoöpteerd senator (12 juli 2007 - 12 juni 2010)
 • volksvertegenwoordiger kieskring Limburg (18 mei 2003 - 9 juni 2007)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Tongeren-Maaseik (24 november 1991 - 20 mei 1995)
 • erelid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (situatie op 19 november 2014)
Europese mandaten
 • plaatsvervangend lid van het Comité van de Regio's (25 januari 2002 - 24 november 2003)