U bent hier

Lucien Suykens

Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
  • sp·a (15 oktober 2001 - 12 juni 2004)
  • SP (13 juni 1999 - 14 oktober 2001)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Mechelen-Turnhout (13 juni 1999 - 12 juni 2004)
  • Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid (plaatsvervangend lid 2 oktober 2002 - 12 juni 2004)
  • Deontologische Commissie (plaatsvervangend lid 22 januari 2003 - 12 juni 2004)
  • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (vast lid 27 september 1999 - 12 juni 2004)
  • Subcommissie voor Financiën en Begroting (lid 19 oktober 1999 - 12 juni 2004)
  • Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid (vast lid 27 september 1999 - 1 oktober 2002)
  • Gemengde Overlegcommissie Kamer van Volksvertegenwoordigers-Vlaams Parlement (lid 26 juni 2002 - 3 juli 2002)
  • Commissie van Onderzoek over de toekenning en de aanwending van scheepskredieten (lid 16 mei 2000 - 30 juni 2000)

Parlementair werk

Ingediende documenten

Meer info

Geboren te Blaasveld (Willebroek) op 24 oktober 1943
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Federale mandaten
  • volksvertegenwoordiger kieskring Mechelen-Turnhout (21 mei 1995 - 12 juni 1999)