U bent hier

Johan Sauwens

Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • CD&V (30 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • CD&V (6 juli 2004 - 6 juni 2009)
 • CD&V (24 maart 2004 - 12 juni 2004)
 • Onafhankelijke (21 januari 2002 - 23 maart 2004)
 • VU&ID (11 mei 2001 - 20 januari 2002)
 • VU&ID (6 juli 1999 - 12 juli 1999)
 • VU (13 juni 1995 - 12 juni 1999)
 • VU (7 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • VU (2 februari 1988 - 23 november 1991)
 • VU (3 december 1985 - 12 december 1987)
ere-Vlaams volksvertegenwoordiger (situatie op 30 juni 2014)

Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Limburg (7 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid 6 oktober 2010 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (plaatsvervangend lid 19 december 2012 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor de Vervolgingen (voorzitter 28 oktober 2009 - 24 mei 2014)
 • Opvolgingsommissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten (voorzitter 22 november 2010 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (secretaris 28 september 2009 - 5 oktober 2010)
 • Commissie ad hoc Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten (voorzitter 25 november 2009 - 3 maart 2010)
 • Commissie voor de Vervolgingen (lid 28 september 2009 - 27 oktober 2009)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Limburg (13 juni 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 7 juni 2009)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie Vlaamse Grondwet (plaatsvervangend lid 19 oktober 2005 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid 10 juli 2007 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie (vast lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie (vast lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Hasselt-Tongeren-Maaseik (11 mei 2001 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden (vast lid 15 mei 2001 - 8 januari 2002)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Hasselt-Tongeren-Maaseik (13 juni 1999 - 12 juli 1999)

Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Hasselt-Tongeren-Maaseik (21 mei 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud (plaatsvervangend lid 4 juli 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer (plaatsvervangend lid 4 juli 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Staatshervorming, Algemene Zaken en Verzoekschriften (voorzitter 14 oktober 1998 - 12 juni 1999)
 • Commissie ad hoc Mobiliteit (vast lid 13 mei 1998 - 17 maart 1999)
 • Commissie voor Staatshervorming en Algemene Zaken (voorzitter 9 oktober 1996 - 13 oktober 1998)
 • Commissie voor Staatshervorming, Algemene Zaken en Verzoekschriften (voorzitter 4 juli 1995 - 8 oktober 1996)
Lid Vlaamse Raad (7 januari 1992 - 20 mei 1995)

Lid Vlaamse Raad (2 februari 1988 - 23 november 1991)
 • Commissie voor Ruimtelijke Ordening (plaatsvervangend lid 23 februari 1988 - 25 januari 1989)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden en Taaldecreetgeving (plaatsvervangend lid 23 februari 1988 - 8 november 1988)
 • Commissie voor Financiën en Begroting (vast lid 26 mei 1988 - 8 november 1988)
Lid Vlaamse Raad (3 december 1985 - 12 december 1987)
 • Commissie van Onderzoek over het Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse (lid 22 januari 1987 - 12 december 1987)
 • Commissie voor Ruimtelijke Ordening (secretaris 14 januari 1986 - 12 december 1987)
 • Commissie voor Sport (secretaris 14 januari 1986 - 12 december 1987)
 • Commissie voor Ruimtelijke Ordening (vast lid 13 december 1985 - 13 januari 1986)
 • Commissie voor Sport (vast lid 13 december 1985 - 13 januari 1986)

Parlementair werk

Ingediende documenten

Meer info

Geboren te Sint-Truiden op 14 maart 1951
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Federale mandaten
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Hasselt (24 november 1991 - 20 mei 1995)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Hasselt (13 december 1987 - 23 november 1991)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Tongeren-Maaseik (13 oktober 1985 - 12 december 1987)
Europese mandaten
 • lid van het Comité van de Regio's (3 december 2007 - 30 juni 2014)
 • plaatsvervangend lid van het Comité van de Regio's (17 februari 2005 - 2 december 2007)
 • lid van het Comité van de Regio's (26 januari 1994 - 28 september 2000)
Minister
 • Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport (14 april 2000 - 10 mei 2001)
 • Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport (13 juli 1999 - 13 april 2000)
 • Vlaams minister van Verkeer, Buitenlandse Handel en Staatshervorming (20 oktober 1992 - 19 juni 1995)
 • gemeenschapsminister van Verkeer, Buitenlandse Handel en Staatshervorming (30 januari 1992 - 19 oktober 1992)
 • gemeenschapsminister van Openbare Werken en Verkeer (18 oktober 1988 - 20 januari 1992)