U bent hier

Jan Penris

Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • Vlaams Belang (30 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • Vlaams Belang (15 november 2004 - 6 juni 2009)
 • VB (6 juli 2004 - 14 november 2004)
 • VB (6 juli 1999 - 12 juni 2004)
 • VB (21 mei 1995 - 12 juni 1999)
ere-Vlaams volksvertegenwoordiger (situatie op 29 april 2020)

Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Antwerpen (30 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (plaatsvervangend lid 28 september 2011 - 24 mei 2014)
 • Deontologische Commissie (plaatsvervangend lid 7 november 2012 - 24 mei 2014)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (plaatsvervangend lid 7 november 2012 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken (vast lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Opvolgingsommissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten (vast lid 22 november 2010 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid (vast lid 15 januari 2014 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor de Vervolgingen (lid 14 november 2012 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie (voorzitter 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie ad hoc Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten (vast lid 25 november 2009 - 3 maart 2010)
 • Commissie ad hoc (plaatsvervangend lid 15 juli 2009 - 27 september 2009)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Antwerpen (6 juli 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie (vast lid 24 september 2008 - 7 juni 2009)
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie (vast lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Deontologische Commissie (vast lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (vast lid 16 mei 2007 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen (voorzitter 29 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie ad hoc Wonen en Zorg (plaatsvervangend lid 8 juli 2008 - 22 april 2009)
 • Commissie ad hoc Energiearmoede (vast lid 5 oktober 2005 - 16 april 2008)
 • Commissie ad hoc (vast lid 23 juli 2004 - 29 september 2004)
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen (vast lid 27 september 2004 - 28 september 2004)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Antwerpen (13 juni 1999 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening (plaatsvervangend lid 27 september 1999 - 12 juni 2004)
 • Controlecommissie voor Regeringsmededelingen (plaatsvervangend lid 18 februari 2004 - 12 juni 2004)
 • Deontologische Commissie (vast lid 7 november 2001 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme (vast lid 16 januari 2002 - 12 juni 2004)
 • Commissie ad hoc voor Wapenhandel (vast lid 3 december 2003 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid (voorzitter 29 september 1999 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme (plaatsvervangend lid 27 september 1999 - 15 januari 2002)
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie (vast lid 27 september 1999 - 15 januari 2002)
 • Commissie ad hoc Milieu en Gezondheid (plaatsvervangend lid 21 december 2000 - 27 juni 2001)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid (vast lid 27 september 1999 - 28 september 1999)
 • Informatieve Commissie ad hoc (dioxinecrisis) (plaatsvervangend lid 29 juli 1999 - 20 september 1999)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Antwerpen (21 mei 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (plaatsvervangend lid 4 juli 1995 - 12 juni 1999)
 • Werkgroep Doorstorting van de aanvullende personenbelasting (plaatsvervangend lid 27 oktober 1998 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden (vast lid 17 maart 1998 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer (secretaris 4 juli 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie ad hoc Mobiliteit (vast lid 13 mei 1998 - 17 maart 1999)
 • Commissie ad hoc Armoede en Uitsluiting (plaatsvervangend lid 28 januari 1997 - 20 april 1998)
 • Commissie voor Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden (plaatsvervangend lid 4 juli 1995 - 16 maart 1998)
 • Commissie voor Mediabeleid (vast lid 4 juli 1995 - 16 maart 1998)

Parlementair werk

Meer info

Geboren te Mortsel op 12 januari 1964
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Federale mandaten
 • volksvertegenwoordiger kieskring Antwerpen (19 juni 2014 - 25 mei 2019)
 • erelid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (situatie op 25 september 2019)