U bent hier

Trees Merckx-Van Goey

Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger

Meer informatie over Trees Merckx-Van Goey?

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • CD&V (13 juni 2004 - 12 december 2007)
 • CD&V (29 september 2001 - 12 juni 2004)
 • CVP (13 juni 1999 - 28 september 2001)
 • CVP (21 mei 1995 - 12 juni 1999)
 • CVP (7 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • CVP (2 februari 1988 - 23 november 1991)
 • CVP (3 december 1985 - 12 december 1987)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Vlaams-Brabant (13 juni 2004 - 12 december 2007)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 12 december 2007)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 12 december 2007)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme (plaatsvervangend lid 6 oktober 2004 - 12 december 2007)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (vast lid 27 september 2004 - 12 december 2007)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (vast lid 27 september 2004 - 12 december 2007)
 • Controlecommissie voor Regeringsmededelingen (vast lid 27 september 2004 - 12 december 2007)
 • Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (vast lid 27 september 2004 - 12 december 2007)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (vast lid 15 juni 2005 - 12 december 2007)
 • Deontologische Commissie (secretaris 20 oktober 2004 - 12 december 2007)
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie (voorzitter 29 september 2004 - 11 december 2007)
 • Deontologische Commissie (vast lid 27 september 2004 - 19 oktober 2004)
 • Commissie voor Buitenlandse Handel, Buitenlands Beleid, Internationale Samenwerking en Toerisme (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 5 oktober 2004)
 • Commissie ad hoc (plaatsvervangend lid 23 juli 2004 - 29 september 2004)
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie (vast lid 27 september 2004 - 28 september 2004)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Leuven (13 juni 1999 - 12 juni 2004)
 • Bureau (secretaris 6 juli 1999 - 21 juli 2004)
 • Uitgebreid Bureau (secretaris 6 juli 1999 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 27 september 1999 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden (plaatsvervangend lid 27 september 1999 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid 3 juli 2001 - 12 juni 2004)
 • Commissie ad hoc voor Wapenhandel (plaatsvervangend lid 3 december 2003 - 12 juni 2004)
 • Controlecommissie voor Regeringsmededelingen (plaatsvervangend lid 18 februari 2004 - 12 juni 2004)
 • Controlecommissie voor Verkiezingsuitgaven (plaatsvervangend lid 31 maart 2004 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (vast lid 27 september 1999 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen (vast lid 27 september 1999 - 12 juni 2004)
 • Deontologische Commissie (vast lid 9 mei 2001 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme (vast lid 17 juni 2003 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme (plaatsvervangend lid 27 september 1999 - 17 juni 2003)
 • Gemengde Overlegcommissie Kamer van Volksvertegenwoordigers-Vlaams Parlement (lid 26 juni 2002 - 3 juli 2002)
 • Commissie ad hoc Milieu en Gezondheid (vast lid 9 mei 2001 - 27 juni 2001)
 • Commissie ad hoc Milieu en Gezondheid (plaatsvervangend lid 21 december 2000 - 8 mei 2001)
 • Informatieve Commissie ad hoc (dioxinecrisis) (vast lid 29 juli 1999 - 20 september 1999)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Leuven (21 mei 1995 - 12 juni 1999)
 • Werkgroep Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen (plaatsvervangend lid 7 februari 1996 - 12 juni 1999)
 • Deontologische Commissie (plaatsvervangend lid 17 maart 1998 - 12 juni 1999)
 • Werkgroep Doorstorting van de aanvullende personenbelasting (plaatsvervangend lid 27 oktober 1998 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden (vast lid 4 juli 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin (voorzitter 8 mei 1996 - 12 juni 1999)
 • Commissie ad hoc Bijzondere Jeugdzorg (voorzitter 4 september 1998 - 31 maart 1999)
 • Commissie ad hoc Bijzondere Jeugdbijstand (voorzitter 9 juli 1998 - 3 september 1998)
 • Commissie ad hoc Armoede en Uitsluiting (vast lid 28 januari 1997 - 20 april 1998)
 • Commissie ad hoc (artikel 125 van de Grondwet) (lid 13 november 1996 - 13 november 1996)
 • Commissie voor Welzijn en Gezondheid (voorzitter 4 juli 1995 - 7 mei 1996)
 • Werkgroep Gelijke Kansen en Emancipatie (plaatsvervangend lid 4 juli 1995 - 6 februari 1996)
 • Advies- en Overlegcomité voor Brussel en Vlaams-Brabant (plaatsvervangend lid 4 juli 1995 - 25 september 1995)
Lid Vlaamse Raad (7 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Cultuur (plaatsvervangend lid 21 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud (plaatsvervangend lid 21 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • Werkgroep Sport (plaatsvervangend lid 20 februari 1992 - 20 mei 1995)
 • Advies- en Overlegcomité voor Brussel en Vlaams-Brabant (plaatsvervangend lid 3 maart 1992 - 20 mei 1995)
 • Werkgroep Ontzuiling (plaatsvervangend lid 3 maart 1992 - 20 mei 1995)
 • Werkgroep Repressie (plaatsvervangend lid 19 mei 1994 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Welzijn en Gezondheid (vast lid 21 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • Werkgroep Migranten (vast lid 20 februari 1992 - 20 mei 1995)
 • Werkgroep Vrouwen (vast lid 20 februari 1992 - 20 mei 1995)
 • Werkgroep Brussel en Vlaams-Brabant (plaatsvervangend lid 20 februari 1992 - 2 maart 1992)
 • Werkgroep Verzuiling (plaatsvervangend lid 20 februari 1992 - 2 maart 1992)
Lid Vlaamse Raad (2 februari 1988 - 23 november 1991)
 • Adviescomité Brussel (plaatsvervangend lid 18 oktober 1990 - 23 november 1991)
 • Commissie voor Cultuur (vast lid 26 januari 1989 - 23 november 1991)
 • Commissie voor Welzijn en Gezondheid (vast lid 26 januari 1989 - 23 november 1991)
 • Werkgroep Verzuiling (vast lid 21 maart 1990 - 23 november 1991)
 • Werkgroep Vrouwen (vast lid 27 november 1990 - 23 november 1991)
 • Werkgroep Migranten (vast lid 18 oktober 1990 - 12 maart 1991)
 • Werkgroep Brussel (plaatsvervangend lid 26 januari 1989 - 30 juni 1989)
 • Commissie voor Huisvesting en Stadsvernieuwing (plaatsvervangend lid 23 februari 1988 - 25 januari 1989)
 • Commissie voor Sport en Toerisme (plaatsvervangend lid 23 februari 1988 - 25 januari 1989)
 • Commissie voor Cultuur (vast lid 23 februari 1988 - 25 januari 1989)
 • Commissie voor Welzijn en Gezondheid (vast lid 23 februari 1988 - 25 januari 1989)
Lid Vlaamse Raad (3 december 1985 - 12 december 1987)
 • Commissie voor Cultuur (plaatsvervangend lid 13 december 1985 - 12 december 1987)
 • Commissie voor Onderwijs en Vorming (vast lid 13 december 1985 - 12 december 1987)
 • Commissie voor Sport (plaatsvervangend lid 13 december 1985 - 29 januari 1986)

Parlementair werk

Ingediende documenten

Tussenkomsten

Er is geen online informatie beschikbaar, voor meer informatie kunt u contact opnemen met archief@vlaamsparlement.be

Meer info

Geboren te Antwerpen op 17 juni 1951
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Federale mandaten
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Leuven (24 november 1991 - 20 mei 1995)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Leuven (13 december 1987 - 23 november 1991)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Leuven (13 oktober 1985 - 12 december 1987)
 • erelid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (situatie op 23 juni 2011)
Grondwettelijk Hof
 • rechter van het Grondwettelijk Hof (situatie op 13 december 2007)