U bent hier

Erik Matthijs

Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • CD&V (6 juli 2004 - 6 juni 2009)
 • CD&V (1 oktober 2001 - 12 juni 2004)
 • CVP (29 september 2001 - 1 oktober 2001)
 • CVP (6 juli 1999 - 28 september 2001)
 • CVP (13 juni 1995 - 12 juni 1999)
ere-Vlaams volksvertegenwoordiger (situatie op 15 juli 2009)

Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Oost-Vlaanderen (13 juni 2004 - 6 juni 2009)
 • Bureau (secretaris 7 januari 2009 - 30 juni 2009)
 • Uitgebreid Bureau (secretaris 7 januari 2009 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid 7 januari 2009 - 6 juni 2009)
 • Controlecommissie voor Regeringsmededelingen (plaatsvervangend lid 7 januari 2009 - 6 juni 2009)
 • Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (plaatsvervangend lid 7 januari 2009 - 6 juni 2009)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (plaatsvervangend lid 7 januari 2009 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (vast lid 7 januari 2009 - 6 juni 2009)
 • Deontologische Commissie (vast lid 7 januari 2009 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (ondervoorzitter 29 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (vast lid 27 september 2004 - 6 januari 2009)
 • Commissie ad hoc (vast lid 23 juli 2004 - 29 september 2004)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (vast lid 27 september 2004 - 28 september 2004)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Gent-Eeklo (13 juni 1999 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden (plaatsvervangend lid 27 september 1999 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid (plaatsvervangend lid 18 februari 2004 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening (vast lid 27 september 1999 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (vast lid 9 mei 2001 - 12 juni 2004)
 • Commissie ad hoc Milieu en Gezondheid (plaatsvervangend lid 21 december 2000 - 27 juni 2001)
 • Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie (lid 27 september 1999 - 8 mei 2001)
 • Informatieve Commissie ad hoc (dioxinecrisis) (vast lid 29 juli 1999 - 20 september 1999)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Gent-Eeklo (21 mei 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud (plaatsvervangend lid 4 juli 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer (plaatsvervangend lid 4 juli 1995 - 12 juni 1999)
 • Werkgroep Doorstorting van de aanvullende personenbelasting (plaatsvervangend lid 27 oktober 1998 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Mediabeleid (vast lid 4 juli 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid (vast lid 26 september 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie ad hoc Mobiliteit (plaatsvervangend lid 13 mei 1998 - 17 maart 1999)
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid (plaatsvervangend lid 4 juli 1995 - 25 september 1995)

Parlementair werk

Ingediende documenten

Meer info

Geboren te Lembeke (Kaprijke) op 12 januari 1949
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Federale mandaten
 • gecoöpteerd senator (27 oktober 1992 - 20 mei 1995)