U bent hier

Herman Lauwers

Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • (22 juli 2004 - 1 januari 2007)
 • VU&ID (6 juli 1999 - 12 juni 2004)
 • VU (13 juni 1995 - 12 juni 1999)
 • VU (7 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • VU (2 februari 1988 - 23 november 1991)
ere-Vlaams volksvertegenwoordiger (situatie op 22 januari 2007)

Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Antwerpen (22 juli 2004 - 1 januari 2007)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 1 januari 2007)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 1 januari 2007)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 1 januari 2007)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (vast lid 27 september 2004 - 1 januari 2007)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (vast lid 15 juni 2005 - 1 januari 2007)
 • Commissie Vlaamse Grondwet (vast lid 19 oktober 2005 - 1 januari 2007)
 • Subcommissie voor Financiën en Begroting (lid 27 september 2004 - 1 januari 2007)
 • Controlecommissie voor Regeringsmededelingen (secretaris 29 september 2004 - 1 januari 2007)
 • Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (secretaris 29 september 2004 - 1 januari 2007)
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie (vast lid 27 september 2004 - 17 januari 2006)
 • Commissie ad hoc (vast lid 23 juli 2004 - 29 september 2004)
 • Controlecommissie voor Regeringsmededelingen (vast lid 27 september 2004 - 28 september 2004)
 • Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (vast lid 27 september 2004 - 28 september 2004)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Antwerpen (13 juni 1999 - 12 juni 2004)
 • Uitgebreid Bureau (fractievoorzitter, lid 23 september 2002 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening (plaatsvervangend lid 27 september 1999 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (plaatsvervangend lid 19 juni 2001 - 12 juni 2004)
 • Commissie ad hoc voor Wapenhandel (plaatsvervangend lid 3 december 2003 - 12 juni 2004)
 • Controlecommissie voor Verkiezingsuitgaven (plaatsvervangend lid 31 maart 2004 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Cultuur, Media en Sport (vast lid 5 juni 2002 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken (vast lid 16 oktober 2002 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid (plaatsvervangend lid 27 september 1999 - 15 oktober 2002)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen (plaatsvervangend lid 5 juni 2002 - 15 oktober 2002)
 • Commissie voor Cultuur, Media en Sport (plaatsvervangend lid 27 september 1999 - 4 juni 2002)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Antwerpen (21 mei 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Cultuur en Sport (plaatsvervangend lid 4 juli 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin (plaatsvervangend lid 8 mei 1996 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer (vast lid 4 juli 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie ad hoc Bijzondere Jeugdzorg (plaatsvervangend lid 4 september 1998 - 31 maart 1999)
 • Commissie ad hoc Mobiliteit (plaatsvervangend lid 13 mei 1998 - 17 maart 1999)
 • Commissie ad hoc Bijzondere Jeugdbijstand (plaatsvervangend lid 9 juli 1998 - 3 september 1998)
 • Commissie ad hoc Armoede en Uitsluiting (vast lid 28 januari 1997 - 20 april 1998)
 • Commissie voor Welzijn en Gezondheid (plaatsvervangend lid 7 februari 1996 - 7 mei 1996)
 • Commissie voor Welzijn en Gezondheid (vast lid 4 juli 1995 - 6 februari 1996)
Lid Vlaamse Raad (7 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Welzijn en Gezondheid (plaatsvervangend lid 5 november 1993 - 20 mei 1995)
 • Werkgroep Vrouwen (vast lid 20 februari 1992 - 20 mei 1995)
 • Werkgroep Migranten (vast lid 18 februari 1993 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Cultuur (secretaris 30 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • Werkgroep Ontzuiling (voorzitter 31 maart 1992 - 20 mei 1995)
 • Werkgroep Ontzuiling (vast lid 3 maart 1992 - 30 maart 1992)
 • Werkgroep Verzuiling (vast lid 20 februari 1992 - 2 maart 1992)
 • Commissie voor Cultuur (vast lid 21 januari 1992 - 29 januari 1992)
Lid Vlaamse Raad (2 februari 1988 - 23 november 1991)
 • Commissie voor Onderwijs en Vorming (plaatsvervangend lid 26 januari 1989 - 23 november 1991)
 • Commissie voor Cultuur (vast lid 26 januari 1989 - 23 november 1991)
 • Commissie voor Welzijn en Gezondheid (vast lid 31 oktober 1989 - 23 november 1991)
 • Werkgroep Verzuiling (vast lid 21 maart 1990 - 23 november 1991)
 • Werkgroep Migranten (secretaris 14 november 1990 - 12 maart 1991)
 • Werkgroep Migranten (vast lid 18 oktober 1990 - 13 november 1990)
 • Commissie voor Cultuur (vast lid 23 februari 1988 - 25 januari 1989)
 • Commissie voor Ruimtelijke Ordening (secretaris 23 februari 1988 - 25 januari 1989)

Parlementair werk

Meer info

Geboren te Brasschaat op 18 november 1953
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Federale mandaten
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Antwerpen (24 november 1991 - 20 mei 1995)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Antwerpen (13 december 1987 - 23 november 1991)