U bent hier

Vrijdag 10 april zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op vrijdag 10 april zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 07:00u en duren tot 09:00u.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, vindt het onderhoud ’s ochtends vroeg plaats.
Onze excuses.

Herman Lauwers

Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • sp·a-spirit (22 juli 2004 - 1 januari 2007)
 • VU&ID (13 juni 1999 - 12 juni 2004)
 • VU (21 mei 1995 - 12 juni 1999)
 • VU (7 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • VU (2 februari 1988 - 23 november 1991)
ere-Vlaams volksvertegenwoordiger (sinds 22 januari 2007)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Antwerpen (22 juli 2004 - 1 januari 2007)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 1 januari 2007)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 1 januari 2007)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 1 januari 2007)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (vast lid 27 september 2004 - 1 januari 2007)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (vast lid 15 juni 2005 - 1 januari 2007)
 • Commissie Vlaamse Grondwet (vast lid 19 oktober 2005 - 1 januari 2007)
 • Subcommissie voor Financiën en Begroting (lid 27 september 2004 - 1 januari 2007)
 • Controlecommissie voor Regeringsmededelingen (secretaris 29 september 2004 - 1 januari 2007)
 • Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (secretaris 29 september 2004 - 1 januari 2007)
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie (vast lid 27 september 2004 - 17 januari 2006)
 • Commissie ad hoc (vast lid 23 juli 2004 - 29 september 2004)
 • Controlecommissie voor Regeringsmededelingen (vast lid 27 september 2004 - 28 september 2004)
 • Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (vast lid 27 september 2004 - 28 september 2004)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Antwerpen (13 juni 1999 - 12 juni 2004)
 • Uitgebreid Bureau (fractievoorzitter, lid 23 september 2002 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening (plaatsvervangend lid 27 september 1999 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (plaatsvervangend lid 19 juni 2001 - 12 juni 2004)
 • Commissie ad hoc voor Wapenhandel (plaatsvervangend lid 3 december 2003 - 12 juni 2004)
 • Controlecommissie voor Verkiezingsuitgaven (plaatsvervangend lid 31 maart 2004 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Cultuur, Media en Sport (vast lid 5 juni 2002 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken (vast lid 16 oktober 2002 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid (plaatsvervangend lid 27 september 1999 - 15 oktober 2002)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen (plaatsvervangend lid 5 juni 2002 - 15 oktober 2002)
 • Commissie voor Cultuur, Media en Sport (plaatsvervangend lid 27 september 1999 - 4 juni 2002)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Antwerpen (21 mei 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Cultuur en Sport (plaatsvervangend lid 4 juli 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin (plaatsvervangend lid 8 mei 1996 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer (vast lid 4 juli 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie ad hoc Bijzondere Jeugdzorg (plaatsvervangend lid 4 september 1998 - 31 maart 1999)
 • Commissie ad hoc Mobiliteit (plaatsvervangend lid 13 mei 1998 - 17 maart 1999)
 • Commissie ad hoc Bijzondere Jeugdbijstand (plaatsvervangend lid 9 juli 1998 - 3 september 1998)
 • Commissie ad hoc Armoede en Uitsluiting (vast lid 28 januari 1997 - 20 april 1998)
 • Commissie voor Welzijn en Gezondheid (plaatsvervangend lid 7 februari 1996 - 7 mei 1996)
 • Commissie voor Welzijn en Gezondheid (vast lid 4 juli 1995 - 6 februari 1996)
Lid Vlaamse Raad (7 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Welzijn en Gezondheid (plaatsvervangend lid 5 november 1993 - 20 mei 1995)
 • Werkgroep Vrouwen (vast lid 20 februari 1992 - 20 mei 1995)
 • Werkgroep Migranten (vast lid 18 februari 1993 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Cultuur (secretaris 30 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • Werkgroep Ontzuiling (voorzitter 31 maart 1992 - 20 mei 1995)
 • Werkgroep Ontzuiling (vast lid 3 maart 1992 - 30 maart 1992)
 • Werkgroep Verzuiling (vast lid 20 februari 1992 - 2 maart 1992)
 • Commissie voor Cultuur (vast lid 21 januari 1992 - 29 januari 1992)
Lid Vlaamse Raad (2 februari 1988 - 23 november 1991)
 • Commissie voor Onderwijs en Vorming (plaatsvervangend lid 26 januari 1989 - 23 november 1991)
 • Commissie voor Cultuur (vast lid 26 januari 1989 - 23 november 1991)
 • Commissie voor Welzijn en Gezondheid (vast lid 31 oktober 1989 - 23 november 1991)
 • Werkgroep Verzuiling (vast lid 21 maart 1990 - 23 november 1991)
 • Werkgroep Migranten (secretaris 14 november 1990 - 12 maart 1991)
 • Werkgroep Migranten (vast lid 18 oktober 1990 - 13 november 1990)
 • Commissie voor Cultuur (vast lid 23 februari 1988 - 25 januari 1989)
 • Commissie voor Ruimtelijke Ordening (secretaris 23 februari 1988 - 25 januari 1989)

Parlementair werk

Meer info

Geboren te Brasschaat op 18 november 1953
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Federale mandaten
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Antwerpen (24 november 1991 - 20 mei 1995)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Antwerpen (13 december 1987 - 23 november 1991)