U bent hier

Veerle Heeren

Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • CD&V (30 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • CD&V (6 juli 2004 - 5 januari 2009)
 • CD&V (1 oktober 2001 - 12 juni 2004)
 • CVP (29 september 2001 - 1 oktober 2001)
 • CVP (6 juli 1999 - 28 september 2001)
 • CVP (13 juni 1995 - 12 juni 1999)
ereondervoorzitter van het Vlaams Parlement (situatie op 12 november 2019)

Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Limburg (7 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • Bureau (eerste ondervoorzitter 1 februari 2012 - 17 juni 2014)
 • Uitgebreid Bureau (eerste ondervoorzitter 1 februari 2012 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Controlecommissie voor Regeringsmededelingen (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Deontologische Commissie (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen (plaatsvervangend lid 19 december 2012 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie (vast lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (ondervoorzitter 1 februari 2012 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen (vast lid 28 september 2009 - 18 december 2012)
 • Bureau (secretaris 13 juli 2009 - 31 januari 2012)
 • Uitgebreid Bureau (secretaris 13 juli 2009 - 31 januari 2012)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (vast lid 28 september 2009 - 31 januari 2012)
 • Commissie ad hoc Hoger Onderwijs (vast lid 24 februari 2010 - 8 juli 2010)
 • Commissie ad hoc (plaatsvervangend lid 15 juli 2009 - 27 september 2009)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Limburg (13 juni 2004 - 5 januari 2009)
 • Bureau (secretaris 22 juli 2004 - 5 januari 2009)
 • Uitgebreid Bureau (secretaris 22 juli 2004 - 5 januari 2009)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 5 januari 2009)
 • Controlecommissie voor Regeringsmededelingen (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 5 januari 2009)
 • Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 5 januari 2009)
 • Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte (plaatsvervangend lid 15 juni 2005 - 5 januari 2009)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (plaatsvervangend lid 23 januari 2008 - 5 januari 2009)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (vast lid 27 september 2004 - 5 januari 2009)
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen (vast lid 27 september 2004 - 5 januari 2009)
 • Deontologische Commissie (vast lid 27 september 2004 - 5 januari 2009)
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie (vast lid 30 april 2008 - 5 januari 2009)
 • Commissie ad hoc Wonen en Zorg (vast lid 8 juli 2008 - 5 januari 2009)
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 29 april 2008)
 • Commissie ad hoc Energiearmoede (vast lid 5 oktober 2005 - 16 april 2008)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Hasselt-Tongeren-Maaseik (6 juli 1999 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen (plaatsvervangend lid 27 september 1999 - 12 juni 2004)
 • Deontologische Commissie (plaatsvervangend lid 27 september 1999 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid (vast lid 27 september 1999 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid (vast lid 27 september 1999 - 12 juni 2004)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Hasselt-Tongeren-Maaseik (21 mei 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud (plaatsvervangend lid 4 juli 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin (plaatsvervangend lid 8 mei 1996 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Stadsvernieuwing en Huisvesting (vast lid 4 juli 1995 - 12 juni 1999)
 • Werkgroep Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen (vast lid 7 februari 1996 - 12 juni 1999)
 • Deontologische Commissie (vast lid 18 december 1997 - 12 juni 1999)
 • Werkgroep Doorstorting van de aanvullende personenbelasting (vast lid 27 oktober 1998 - 12 juni 1999)
 • Commissie ad hoc Bijzondere Jeugdzorg (plaatsvervangend lid 4 september 1998 - 31 maart 1999)
 • Commissie ad hoc Mobiliteit (plaatsvervangend lid 13 mei 1998 - 17 maart 1999)
 • Commissie ad hoc Bijzondere Jeugdbijstand (plaatsvervangend lid 9 juli 1998 - 3 september 1998)
 • Commissie ad hoc Armoede en Uitsluiting (plaatsvervangend lid 28 januari 1997 - 20 april 1998)
 • Commissie voor Welzijn en Gezondheid (plaatsvervangend lid 4 juli 1995 - 7 mei 1996)
 • Werkgroep Gelijke Kansen en Emancipatie (vast lid 4 juli 1995 - 6 februari 1996)

Parlementair werk

Tussenkomsten

Meer info

Geboren te Hasselt op 27 maart 1965
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Federale mandaten
 • volksvertegenwoordiger kieskring Limburg (25 mei 2014 - 25 mei 2019)
 • erelid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (situatie op 25 september 2019)
Minister
 • Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (6 januari 2009 - 12 juli 2009)