U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Jos Geysels

Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • Groen! (17 november 2003 - 12 juni 2004)
 • AGALEV (13 juni 1999 - 16 november 2003)
 • AGALEV (21 mei 1995 - 12 juni 1999)
 • AGALEV (7 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • AGALEV (2 februari 1988 - 23 november 1991)
ereondervoorzitter van het Vlaams Parlement (sinds 22 juli 2004)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Mechelen-Turnhout (13 juni 1999 - 12 juni 2004)
 • Bureau (vierde ondervoorzitter 13 juli 1999 - 6 juli 2004)
 • Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken (vast lid 8 oktober 2003 - 13 juni 2004)
 • Uitgebreid Bureau (vierde ondervoorzitter 13 juli 1999 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 27 september 1999 - 12 juni 2004)
 • Controlecommissie voor Verkiezingsuitgaven (vast lid 31 maart 2004 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (vierde ondervoorzitter 27 september 1999 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken (plaatsvervangend lid 27 september 1999 - 8 oktober 2003)
 • Uitgebreid Bureau (fractievoorzitter, lid 6 juli 1999 - 12 juli 1999)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Mechelen-Turnhout (21 mei 1995 - 12 juni 1999)
 • Uitgebreid Bureau (fractievoorzitter, lid 13 juni 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Cultuur en Sport (plaatsvervangend lid 4 juli 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden (plaatsvervangend lid 4 juli 1995 - 12 juni 1999)
 • Advies- en Overlegcomité voor Brussel en Vlaams-Brabant (plaatsvervangend lid 23 september 1996 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Mediabeleid (plaatsvervangend lid 14 oktober 1998 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Financiën en Begroting (vast lid 4 juli 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (vast lid 4 juli 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Staatshervorming, Algemene Zaken en Verzoekschriften (vast lid 14 oktober 1998 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Mediabeleid (vast lid 4 juli 1995 - 13 oktober 1998)
 • Commissie voor Staatshervorming en Algemene Zaken (vast lid 9 oktober 1996 - 13 oktober 1998)
 • Subcommissie voor Financiën en Begroting (lid 4 juli 1995 - 13 oktober 1998)
 • Gemengde Overlegcommissie Vlaams Parlement - Senaat (lid 16 februari 1998 - 5 maart 1998)
 • Commissie voor Staatshervorming, Algemene Zaken en Verzoekschriften (vast lid 4 juli 1995 - 8 oktober 1996)
 • Advies- en Overlegcomité voor Brussel en Vlaams-Brabant (vast lid 4 juli 1995 - 22 september 1996)
Lid Vlaamse Raad (7 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • Uitgebreid Bureau (fractievoorzitter, lid 7 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Cultuur (plaatsvervangend lid 21 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Samenwerking (plaatsvervangend lid 21 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor de Media (plaatsvervangend lid 21 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 26 januari 1993 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor de Algemene Zaken, het Reglement en de Verzoekschriften (vast lid 21 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • Werkgroep Ontzuiling (vast lid 3 maart 1992 - 20 mei 1995)
 • Werkgroep Repressie (tweede ondervoorzitter 31 mei 1994 - 20 mei 1995)
 • Werkgroep Repressie (vast lid 19 mei 1994 - 30 mei 1994)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken (vast lid 20 februari 1992 - 25 januari 1993)
 • Werkgroep Verzuiling (vast lid 20 februari 1992 - 2 maart 1992)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt (vast lid 21 januari 1992 - 19 februari 1992)
Lid Vlaamse Raad (2 februari 1988 - 23 november 1991)
 • Uitgebreid Bureau (fractievoorzitter, lid 18 oktober 1988 - 23 november 1991)
 • Werkgroep Verzuiling (lid met raadgevende stem 10 mei 1990 - 23 november 1991)

Parlementair werk

Ingediende documenten

Meer info

Geboren te Turnhout op 20 september 1952
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Federale mandaten
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Turnhout (24 november 1991 - 20 mei 1995)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Turnhout (13 december 1987 - 23 november 1991)
Minister
 • minister van staat (sinds 28 januari 2002)
Andere functies
 • politiek secretaris AGALEV (5 september 1997 - 20 juni 2003)