U bent hier

Patrick Dewael

Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • VLD (15 november 1992 - 20 mei 1995)
 • PVV (7 januari 1992 - 14 november 1992)
 • PVV (2 februari 1988 - 23 november 1991)
 • PVV (3 december 1985 - 12 december 1987)
Lid Vlaamse Raad (7 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor de Media (plaatsvervangend lid 19 maart 1992 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Cultuur (vast lid 21 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • Werkgroep Ontzuiling (vast lid 3 maart 1992 - 20 mei 1995)
 • Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie (plaatsvervangend lid 24 februari 1994 - 11 januari 1995)
 • Commissie van Onderzoek naar de besteding van de KS-gelden (lid 27 april 1993 - 23 september 1993)
 • Commissie voor de Media (vast lid 21 januari 1992 - 18 maart 1992)
 • Werkgroep Verzuiling (vast lid 20 februari 1992 - 2 maart 1992)
Lid Vlaamse Raad (2 februari 1988 - 23 november 1991)

Lid Vlaamse Raad (3 december 1985 - 12 december 1987)

Parlementair werk

Vragen

Er is geen online informatie beschikbaar, voor meer informatie kunt u contact opnemen met archief@vlaamsparlement.be

Meer info

Geboren te Lier op 13 oktober 1955
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Federale mandaten
 • volksvertegenwoordiger kieskring Limburg (situatie op 26 mei 2019)
 • volksvertegenwoordiger kieskring Limburg (25 mei 2014 - 25 mei 2019)
 • volksvertegenwoordiger kieskring Limburg (13 juni 2010 - 24 mei 2014)
 • volksvertegenwoordiger kieskring Limburg (30 december 2008 - 12 juni 2010)
 • volksvertegenwoordiger kieskring Limburg (10 juni 2007 - 20 december 2007)
 • volksvertegenwoordiger kieskring Limburg (18 mei 2003 - 11 juli 2003)
 • volksvertegenwoordiger kieskring Hasselt-Tongeren-Maaseik (13 juni 1999 - 12 juli 1999)
 • volksvertegenwoordiger kieskring Hasselt-Tongeren-Maaseik (21 mei 1995 - 12 juni 1999)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Tongeren-Maaseik (24 november 1991 - 20 mei 1995)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Tongeren-Maaseik (13 december 1987 - 23 november 1991)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Tongeren-Maaseik (13 oktober 1985 - 12 december 1987)
 • voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (27 juni 2019 - 13 oktober 2020)
 • voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (30 juni 2014 - 14 oktober 2014)
 • voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (31 december 2008 - 20 juli 2010)
Europese mandaten
 • lid van het Comité van de Regio's (25 januari 2002 - 24 november 2003)
Minister
 • vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken (20 maart 2008 - 29 december 2008)
 • minister van binnenlandse zaken (21 december 2007 - 19 maart 2008)
 • vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken (12 juli 2003 - 20 december 2007)
 • minister van staat (situatie op 28 januari 2002)
 • minister-president van de Vlaamse regering (1 augustus 2001 - 4 juni 2003)
 • minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden (13 juli 1999 - 31 juli 2001)
 • gemeenschapsminister van Cultuur (18 oktober 1988 - 20 januari 1992)
 • gemeenschapsminister van Cultuur (3 februari 1988 - 17 oktober 1988)
 • gemeenschapsminister van Cultuur (10 december 1985 - 2 februari 1988)