U bent hier

André Denys

Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • VLD-Vivant (6 juli 2004 - 26 november 2004)
 • VLD (6 juli 1999 - 12 juni 2004)
 • VLD (13 juni 1995 - 12 juni 1999)
 • VLD (15 november 1992 - 20 mei 1995)
 • PVV (7 januari 1992 - 14 november 1992)
 • PVV (2 februari 1988 - 23 november 1991)
 • PVV (3 december 1985 - 12 december 1987)
 • PVV (22 december 1981 - 12 oktober 1985)
ereondervoorzitter van het Vlaams Parlement (situatie op 28 februari 2005)

Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Oost-Vlaanderen (13 juni 2004 - 26 november 2004)
 • Bureau (derde ondervoorzitter 22 juli 2004 - 26 november 2004)
 • Uitgebreid Bureau (derde ondervoorzitter 22 juli 2004 - 26 november 2004)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 26 november 2004)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 26 november 2004)
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen (vast lid 27 september 2004 - 26 november 2004)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (derde ondervoorzitter 27 september 2004 - 26 november 2004)
 • Deontologische Commissie (ondervoorzitter 20 oktober 2004 - 26 november 2004)
 • Deontologische Commissie (vast lid 27 september 2004 - 19 oktober 2004)
 • Commissie ad hoc (vast lid 23 juli 2004 - 29 september 2004)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Gent-Eeklo (13 juni 1999 - 12 juni 2004)
 • Bureau (tweede ondervoorzitter 13 juli 1999 - 21 juli 2004)
 • Uitgebreid Bureau (tweede ondervoorzitter 13 juli 1999 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid 27 september 1999 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Cultuur, Media en Sport (plaatsvervangend lid 27 september 1999 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid (plaatsvervangend lid 27 september 1999 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (vast lid 27 september 1999 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie (vast lid 27 september 1999 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (tweede ondervoorzitter 27 september 1999 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken (ondervoorzitter 29 september 1999 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken (vast lid 27 september 1999 - 28 september 1999)
 • Informatieve Commissie ad hoc (dioxinecrisis) (vast lid 29 juli 1999 - 20 september 1999)
 • Uitgebreid Bureau (fractievoorzitter, lid 6 juli 1999 - 12 juli 1999)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Gent-Eeklo (21 mei 1995 - 12 juni 1999)
 • Uitgebreid Bureau (fractievoorzitter, lid 13 juni 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid (plaatsvervangend lid 4 juli 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden (plaatsvervangend lid 7 februari 1996 - 12 juni 1999)
 • Werkgroep Doorstorting van de aanvullende personenbelasting (plaatsvervangend lid 27 oktober 1998 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Financiën en Begroting (vast lid 4 juli 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Mediabeleid (vast lid 4 juli 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (vast lid 4 juli 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Staatshervorming, Algemene Zaken en Verzoekschriften (vast lid 14 oktober 1998 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Staatshervorming en Algemene Zaken (vast lid 9 oktober 1996 - 13 oktober 1998)
 • Commissie voor Staatshervorming, Algemene Zaken en Verzoekschriften (vast lid 4 juli 1995 - 8 oktober 1996)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud (plaatsvervangend lid 27 november 1995 - 9 januari 1996)
Lid Vlaamse Raad (7 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • Uitgebreid Bureau (fractievoorzitter, lid 7 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud (plaatsvervangend lid 26 januari 1994 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Financiën en Begroting (vast lid 21 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor de Algemene Zaken, het Reglement en de Verzoekschriften (vast lid 21 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • Werkgroep Ontzuiling (vast lid 3 maart 1992 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor de Media (vast lid 19 maart 1992 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Samenwerking (vast lid 25 januari 1995 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid (plaatsvervangend lid 19 mei 1994 - 17 oktober 1994)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud (plaatsvervangend lid 21 januari 1992 - 9 juni 1992)
 • Commissie voor de Media (plaatsvervangend lid 21 januari 1992 - 18 maart 1992)
 • Werkgroep Verzuiling (vast lid 20 februari 1992 - 2 maart 1992)
Lid Vlaamse Raad (2 februari 1988 - 23 november 1991)
 • Uitgebreid Bureau (fractievoorzitter, lid 2 februari 1988 - 23 november 1991)
 • Commissie voor Economie, Energie en Tewerkstelling (plaatsvervangend lid 26 januari 1989 - 23 november 1991)
 • Commissie voor Welzijn en Gezondheid (plaatsvervangend lid 7 februari 1991 - 23 november 1991)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt (plaatsvervangend lid 15 oktober 1991 - 23 november 1991)
 • Commissie voor Financiën en Begroting (vast lid 26 januari 1989 - 23 november 1991)
 • Commissie voor de Algemene Zaken, het Reglement en de Verzoekschriften (vast lid 26 januari 1989 - 23 november 1991)
 • Commissie voor de Media (vast lid 26 januari 1989 - 23 november 1991)
 • Werkgroep Verzuiling (vast lid 21 maart 1990 - 23 november 1991)
 • Subcommissie voor Financiën en Begroting (lid 28 februari 1989 - 23 november 1991)
 • Werkgroep Migranten (plaatsvervangend lid 18 oktober 1990 - 12 maart 1991)
 • Commissie voor Huisvesting en Stadsvernieuwing (plaatsvervangend lid 23 februari 1988 - 25 januari 1989)
 • Commissie voor Economie, Tewerkstelling en Energie (plaatsvervangend lid 21 juni 1988 - 25 januari 1989)
 • Commissie voor Samenwerking (plaatsvervangend lid 21 juni 1988 - 25 januari 1989)
 • Commissie voor Financiën en Begroting (vast lid 23 februari 1988 - 25 januari 1989)
 • Commissie voor de Algemene Zaken, het Reglement en de Verzoekschriften (vast lid 23 februari 1988 - 25 januari 1989)
 • Commissie voor de Media (tweede ondervoorzitter 5 juli 1988 - 25 januari 1989)
 • Commissie voor de Media (vast lid 23 februari 1988 - 4 juli 1988)
 • Commissie voor Economie, Tewerkstelling en Energie (vast lid 23 februari 1988 - 20 juni 1988)
 • Commissie voor Samenwerking (vast lid 23 februari 1988 - 20 juni 1988)
Lid Vlaamse Raad (3 december 1985 - 12 december 1987)
 • Uitgebreid Bureau (fractievoorzitter, lid 3 december 1985 - 12 december 1987)
 • Commissie voor Ruimtelijke Ordening (plaatsvervangend lid 13 december 1985 - 12 december 1987)
 • Commissie voor Sport (plaatsvervangend lid 13 december 1985 - 12 december 1987)
 • Werkgroep Brussel (plaatsvervangend lid 18 december 1986 - 12 december 1987)
 • Commissie voor Economie, Tewerkstelling en Energie (vast lid 13 december 1985 - 12 december 1987)
 • Commissie voor de Algemene Zaken, het Reglement en de Verzoekschriften (vast lid 13 december 1985 - 12 december 1987)
 • Commissie voor Financiën en Begroting (vast lid 30 januari 1986 - 12 december 1987)
 • Commissie voor de Media (vast lid 21 oktober 1986 - 12 december 1987)
 • Commissie voor Samenwerking (vast lid 22 oktober 1986 - 12 december 1987)
 • Subcommissie voor Financiën en Begroting (lid 15 januari 1986 - 12 december 1987)
 • Commissie voor de Media (plaatsvervangend lid 13 december 1985 - 20 oktober 1986)
 • Commissie voor Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 13 december 1985 - 29 januari 1986)
Lid Vlaamse Raad (22 december 1981 - 12 oktober 1985)
 • Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Landinrichting en Natuurbehoud (plaatsvervangend lid 28 juni 1983 - 12 oktober 1985)
 • Commissie voor Economisch, Tewerkstellings- en Energiebeleid (vast lid 26 januari 1982 - 12 oktober 1985)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden (voorzitter 18 oktober 1983 - 12 oktober 1985)
 • Commissie voor Huisvesting (vast lid 26 januari 1982 - 15 oktober 1984)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden (vast lid 10 februari 1983 - 17 oktober 1983)
 • Commissie voor Ondergeschikte Besturen (vast lid 26 januari 1982 - 9 februari 1983)

Parlementair werk

Meer info

Geboren te Gistel op 6 januari 1948 , overleden op 13 mei 2013
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Lokale mandaten
 • gouverneur provincie Oost-Vlaanderen (1 december 2004 - 31 januari 2013)
Federale mandaten
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Gent-Eeklo (24 november 1991 - 20 mei 1995)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Gent-Eeklo (13 december 1987 - 23 november 1991)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Gent-Eeklo (13 oktober 1985 - 12 december 1987)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Gent-Eeklo (8 november 1981 - 12 oktober 1985)
Europese mandaten
 • plaatsvervangend lid van het Comité van de Regio's (25 januari 2002 - 4 februari 2005)