U bent hier

Frank Creyelman

Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • Vlaams Belang (30 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • Vlaams Belang (4 juli 2007 - 6 juni 2009)
 • VB (21 mei 1995 - 12 juni 1999)
ere-Vlaams volksvertegenwoordiger (situatie op 30 juni 2014)

Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Antwerpen (7 juni 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie (plaatsvervangend lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Opvolgingsommissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten (plaatsvervangend lid 22 november 2010 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (plaatsvervangend lid 11 mei 2011 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid (plaatsvervangend lid 15 januari 2014 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie (vast lid 28 september 2009 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking (voorzitter 5 oktober 2010 - 24 mei 2014)
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme (vast lid 28 september 2009 - 12 oktober 2010)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking (vast lid 28 september 2009 - 4 oktober 2010)
 • Commissie ad hoc Hoger Onderwijs (plaatsvervangend lid 24 februari 2010 - 8 juli 2010)
 • Commissie ad hoc Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten (plaatsvervangend lid 25 november 2009 - 3 maart 2010)
 • Commissie ad hoc (plaatsvervangend lid 15 juli 2009 - 27 september 2009)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Antwerpen (4 juli 2007 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 24 september 2007 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie (plaatsvervangend lid 5 november 2008 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie (vast lid 24 september 2007 - 6 juni 2009)
 • Commissie ad hoc Digitaal Vlaanderen (vast lid 13 februari 2008 - 2 juli 2008)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Mechelen-Turnhout (21 mei 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Stadsvernieuwing en Huisvesting (plaatsvervangend lid 4 juli 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin (plaatsvervangend lid 27 november 1996 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Cultuur en Sport (vast lid 4 juli 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud (vast lid 23 september 1996 - 12 juni 1999)
 • Commissie ad hoc Bijzondere Jeugdzorg (plaatsvervangend lid 4 september 1998 - 31 maart 1999)
 • Commissie ad hoc Bijzondere Jeugdbijstand (plaatsvervangend lid 9 juli 1998 - 3 september 1998)
 • Commissie ad hoc Armoede en Uitsluiting (plaatsvervangend lid 28 januari 1997 - 20 april 1998)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud (plaatsvervangend lid 4 juli 1995 - 22 september 1996)

Parlementair werk

Meer info

Geboren te Dendermonde op 10 augustus 1961
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Federale mandaten
 • gecoöpteerd senator (19 juni 2003 - 9 juni 2007)
 • gecoöpteerd senator (14 juli 1999 - 17 mei 2003)