U bent hier

Georges Cardoen

Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • CVP (21 mei 1995 - 12 juni 1999)
 • CVP (7 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • CVP (2 februari 1988 - 23 november 1991)
 • CVP (3 december 1985 - 12 december 1987)
 • CVP (22 december 1981 - 12 oktober 1985)
 • CVP (18 januari 1979 - 7 november 1981)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Halle-Vilvoorde (21 mei 1995 - 12 juni 1999)
 • Bureau (secretaris 13 juni 1995 - 5 juli 1999)
 • Uitgebreid Bureau (secretaris 13 juni 1995 - 12 juni 1999)
 • Advies- en Overlegcomité voor Brussel en Vlaams-Brabant (plaatsvervangend lid 4 juli 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer (plaatsvervangend lid 4 juli 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Stadsvernieuwing en Huisvesting (voorzitter 10 juli 1996 - 12 juni 1999)
 • Werkgroep Doorstorting van de aanvullende personenbelasting (voorzitter 29 oktober 1998 - 12 juni 1999)
 • Werkgroep Doorstorting van de aanvullende personenbelasting (vast lid 27 oktober 1998 - 28 oktober 1998)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Stadsvernieuwing en Huisvesting (vast lid 4 juli 1995 - 9 juli 1996)
Lid Vlaamse Raad (7 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Openbare Werken en Vervoer (plaatsvervangend lid 21 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • Advies- en Overlegcomité voor Brussel en Vlaams-Brabant (vast lid 3 maart 1992 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken (voorzitter 20 februari 1992 - 20 mei 1995)
 • Werkgroep Brussel en Vlaams-Brabant (vast lid 20 februari 1992 - 2 maart 1992)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt (voorzitter 30 januari 1992 - 19 februari 1992)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt (vast lid 21 januari 1992 - 29 januari 1992)
Lid Vlaamse Raad (2 februari 1988 - 23 november 1991)
 • Commissie voor Samenwerking (plaatsvervangend lid 26 januari 1989 - 23 november 1991)
 • Commissie voor Welzijn en Gezondheid (plaatsvervangend lid 26 januari 1989 - 23 november 1991)
 • Commissie voor Openbare Werken en Vervoer (vast lid 26 januari 1989 - 23 november 1991)
 • Adviescomité Brussel (vast lid 18 oktober 1990 - 23 november 1991)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt (secretaris 16 februari 1989 - 23 november 1991)
 • Commissie voor de Algemene Zaken, het Reglement en de Verzoekschriften (plaatsvervangend lid 14 december 1990 - 20 maart 1991)
 • Werkgroep Brussel (vast lid 23 februari 1988 - 30 juni 1989)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt (vast lid 26 januari 1989 - 15 februari 1989)
 • Commissie voor Samenwerking (plaatsvervangend lid 23 februari 1988 - 25 januari 1989)
 • Commissie voor Welzijn en Gezondheid (plaatsvervangend lid 23 februari 1988 - 25 januari 1989)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden en Taaldecreetgeving (vast lid 23 februari 1988 - 25 januari 1989)
Lid Vlaamse Raad (3 december 1985 - 12 december 1987)
 • Commissie voor Buitenlandse en Externe Aangelegenheden (plaatsvervangend lid 13 december 1985 - 12 december 1987)
 • Commissie voor Leefmilieu (plaatsvervangend lid 13 december 1985 - 12 december 1987)
 • Commissie voor Welzijn en Gezondheid (plaatsvervangend lid 13 december 1985 - 12 december 1987)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden en Taaldecreetgeving (vast lid 13 december 1985 - 12 december 1987)
 • Commissie voor Samenwerking (vast lid 30 januari 1986 - 12 december 1987)
Lid Vlaamse Raad (22 december 1981 - 12 oktober 1985)
 • Commissie voor Samenwerking (plaatsvervangend lid 26 januari 1982 - 12 oktober 1985)
 • Commissie voor Leefmilieu en Waterbeleid (plaatsvervangend lid 16 oktober 1984 - 12 oktober 1985)
 • Commissie voor Mediabeleid (plaatsvervangend lid 27 november 1984 - 12 oktober 1985)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden (eerste ondervoorzitter 10 februari 1983 - 12 oktober 1985)
 • Commissie voor Ondergeschikte Besturen (eerste ondervoorzitter 10 februari 1982 - 9 februari 1983)
 • Commissie voor Ondergeschikte Besturen (vast lid 26 januari 1982 - 9 februari 1982)
Lid Vlaamse Raad (21 oktober 1980 - 7 november 1981)
 • Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Leefmilieu en Huisvesting (plaatsvervangend lid 4 november 1980 - 7 november 1981)
 • Commissie voor Ondergeschikte Besturen en Besturen onder Voogdij (vast lid 4 november 1980 - 7 november 1981)
 • Commissie voor Onderwijs (vast lid 4 november 1980 - 7 november 1981)
Lid Cultuurraad (18 januari 1979 - 20 oktober 1980)
 • Commissie voor Onderwijs (vast lid 15 mei 1979 - 20 oktober 1980)

Parlementair werk

Tussenkomsten

Er is geen online informatie beschikbaar, voor meer informatie kunt u contact opnemen met archief@vlaamsparlement.be

Meer info

Geboren te Galmaarden op 28 december 1930 , overleden op 7 september 2000
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Federale mandaten
 • rechtstreeks verkozen senator arrondissement Brussel (24 november 1991 - 20 mei 1995)
 • rechtstreeks verkozen senator arrondissement Brussel (13 december 1987 - 23 november 1991)
 • rechtstreeks verkozen senator arrondissement Brussel (13 oktober 1985 - 12 december 1987)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Brussel (8 november 1981 - 12 oktober 1985)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Brussel (17 december 1978 - 7 november 1981)
 • eresecretaris van de Senaat (situatie op 13 juni 1999)