U bent hier

Gilbert Bossuyt

Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • sp·a (18 december 2008 - 6 juni 2009)
 • sp·a + VlaamsProgressieven (23 april 2008 - 17 december 2008)
 • sp·a-spirit (13 juni 2004 - 22 april 2008)
 • sp·a (15 oktober 2001 - 18 maart 2003)
 • SP (13 juni 1999 - 14 oktober 2001)
 • SP (21 mei 1995 - 12 juni 1999)
 • SP (7 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • SP (2 februari 1988 - 23 november 1991)
 • SP (3 december 1985 - 12 december 1987)
 • SP (22 december 1981 - 12 oktober 1985)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring West-Vlaanderen (13 juni 2004 - 6 juni 2009)
 • Bureau (derde ondervoorzitter 7 januari 2009 - 30 juni 2009)
 • Uitgebreid Bureau (derde ondervoorzitter 7 januari 2009 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 14 januari 2009 - 6 juni 2009)
 • Commissie Vlaamse Grondwet (plaatsvervangend lid 18 februari 2009 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (vast lid 7 januari 2009 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie (vast lid 14 januari 2009 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (vast lid 27 september 2004 - 13 januari 2009)
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie (vast lid 30 april 2008 - 13 januari 2009)
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme (vast lid 6 oktober 2004 - 6 mei 2008)
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 29 april 2008)
 • Commissie voor Buitenlandse Handel, Buitenlands Beleid, Internationale Samenwerking en Toerisme (vast lid 27 september 2004 - 5 oktober 2004)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Kortrijk-Roeselare-Tielt (13 juni 1999 - 18 maart 2003)
 • Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken (plaatsvervangend lid 27 september 1999 - 18 maart 2003)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 24 september 2001 - 18 maart 2003)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (vast lid 27 september 1999 - 18 maart 2003)
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (vast lid 27 september 1999 - 23 september 2001)
 • Uitgebreid Bureau (fractievoorzitter, lid 6 juli 1999 - 18 september 2001)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Kortrijk-Roeselare-Tielt (21 mei 1995 - 12 juni 1999)
 • Uitgebreid Bureau (fractievoorzitter, lid 4 juli 1995 - 12 juni 1999)
 • Werkgroep Doorstorting van de aanvullende personenbelasting (plaatsvervangend lid 27 oktober 1998 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Financiën en Begroting (vast lid 4 juli 1995 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (vast lid 23 september 1996 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Staatshervorming, Algemene Zaken en Verzoekschriften (vast lid 14 oktober 1998 - 12 juni 1999)
 • Commissie voor Staatshervorming en Algemene Zaken (vast lid 9 oktober 1996 - 13 oktober 1998)
 • Commissie voor Staatshervorming, Algemene Zaken en Verzoekschriften (vast lid 23 september 1996 - 8 oktober 1996)
 • Commissie voor Reglement en Samenwerking (plaatsvervangend lid 4 juli 1995 - 22 september 1996)
 • Commissie voor Staatshervorming, Algemene Zaken en Verzoekschriften (plaatsvervangend lid 15 december 1995 - 22 september 1996)
 • Commissie voor Staatshervorming, Algemene Zaken en Verzoekschriften (vast lid 4 juli 1995 - 14 december 1995)
Lid Vlaamse Raad (7 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken (plaatsvervangend lid 20 oktober 1992 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Samenwerking (vast lid 21 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Economie, Energie, Landbouw en Werkgelegenheid (plaatsvervangend lid 19 oktober 1993 - 17 oktober 1994)
 • Commissie voor Economie, Energie en Werkgelegenheid (plaatsvervangend lid 20 februari 1992 - 18 oktober 1993)
 • Commissie van Onderzoek naar de besteding van de KS-gelden (voorzitter 28 april 1993 - 23 september 1993)
 • Commissie van Onderzoek naar de besteding van de KS-gelden (lid 27 april 1993 - 27 april 1993)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken (vast lid 20 februari 1992 - 19 oktober 1992)
 • Commissie voor Economie, Energie en Tewerkstelling (plaatsvervangend lid 21 januari 1992 - 19 februari 1992)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt (vast lid 21 januari 1992 - 19 februari 1992)
Lid Vlaamse Raad (2 februari 1988 - 23 november 1991)
 • Commissie voor Economie, Energie en Tewerkstelling (plaatsvervangend lid 26 januari 1989 - 23 november 1991)
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt (vast lid 17 oktober 1989 - 23 november 1991)
 • Commissie voor de Media (plaatsvervangend lid 17 oktober 1989 - 12 november 1990)
 • Commissie voor Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 26 januari 1989 - 16 oktober 1989)
 • Commissie voor Huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Landinrichting (plaatsvervangend lid 26 januari 1989 - 16 oktober 1989)
 • Commissie voor Samenwerking (plaatsvervangend lid 26 januari 1989 - 16 oktober 1989)
 • Commissie voor de Media (secretaris 15 februari 1989 - 16 oktober 1989)
 • Werkgroep Brussel (plaatsvervangend lid 5 juli 1988 - 30 juni 1989)
 • Commissie voor de Media (vast lid 26 januari 1989 - 14 februari 1989)
 • Commissie voor Economie, Tewerkstelling en Energie (plaatsvervangend lid 23 februari 1988 - 25 januari 1989)
 • Commissie voor Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 23 februari 1988 - 25 januari 1989)
 • Commissie voor Huisvesting en Stadsvernieuwing (plaatsvervangend lid 23 februari 1988 - 25 januari 1989)
 • Commissie voor Samenwerking (plaatsvervangend lid 26 mei 1988 - 25 januari 1989)
 • Commissie voor de Media (vast lid 9 november 1988 - 25 januari 1989)
 • Commissie voor de Media (plaatsvervangend lid 26 mei 1988 - 8 november 1988)
Lid Vlaamse Raad (3 december 1985 - 12 december 1987)
 • Commissie voor Economie, Tewerkstelling en Energie (plaatsvervangend lid 13 december 1985 - 12 december 1987)
 • Commissie voor Financiën en Begroting (plaatsvervangend lid 13 december 1985 - 12 december 1987)
 • Commissie voor Huisvesting en Stadsvernieuwing (plaatsvervangend lid 20 oktober 1987 - 12 december 1987)
 • Commissie voor Welzijn en Gezondheid (vast lid 13 december 1985 - 19 oktober 1987)
Lid Vlaamse Raad (22 december 1981 - 12 oktober 1985)
 • Commissie voor Economisch, Tewerkstellings- en Energiebeleid (plaatsvervangend lid 26 januari 1982 - 12 oktober 1985)
 • Commissie voor Bijstand aan Personen (vast lid 26 januari 1982 - 12 oktober 1985)

Parlementair werk

Meer info

Geboren te Lauwe (Menen) op 26 september 1947
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Federale mandaten
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Kortrijk (24 november 1991 - 20 mei 1995)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Kortrijk (13 december 1987 - 23 november 1991)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Kortrijk (13 oktober 1985 - 12 december 1987)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Kortrijk (8 november 1981 - 12 oktober 1985)
 • ereondervoorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (situatie op 15 oktober 2009)
Europese mandaten
 • lid van het Comité van de Regio's (28 september 2000 - 25 januari 2010)
 • plaatsvervangend lid van het Comité van de Regio's (16 september 1996 - 27 september 2000)
Minister
 • Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie (19 maart 2003 - 21 juli 2004)