U bent hier

Jos Bex

Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • sp·a (18 december 2008 - 6 juni 2009)
 • sp·a + VlaamsProgressieven (23 april 2008 - 17 december 2008)
 • sp·a-spirit (22 juli 2004 - 22 april 2008)
 • VU&ID (6 juli 1999 - 12 juni 2004)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Vlaams-Brabant (22 juli 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (plaatsvervangend lid 18 februari 2009 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (vast lid 27 september 2004 - 6 juni 2009)
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand (vast lid 27 september 2004 - 17 januari 2006)
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie (plaatsvervangend lid 27 september 2004 - 31 mei 2005)
Vlaams volksvertegenwoordiger Kieskring Leuven (13 juni 1999 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening (vast lid 27 september 1999 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie (vast lid 30 januari 2002 - 12 juni 2004)
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie (plaatsvervangend lid 27 september 1999 - 29 januari 2002)
 • Commissie ad hoc Milieu en Gezondheid (plaatsvervangend lid 15 mei 2001 - 27 juni 2001)
 • Commissie ad hoc Milieu en Gezondheid (vast lid 21 december 2000 - 14 mei 2001)

Parlementair werk

Tussenkomsten

Verslag over het ontwerp van decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid, het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, wat de ruimtelijk kwetsbare gebieden betreft, het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, wat de geïntegreerde milieu- en stedenbouwkundige vergunning betreft, het voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 99 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, teneinde zorgwonen mogelijk te maken, het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, wat de beroepstermijn van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar betreft, het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, wat de ontheffingen van de jaarlijkse belasting op niet-bebouwde percelen betreft, het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, en het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening
namens de Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, verslag door Joke Schauvliege en Pieter Huybrechts
2011 (2008-2009) nr. 6
Stand van zaken sinds 4 maart 2009: ingediend

Meer info

Geboren te Hoepertingen (Borgloon) op 3 februari 1946
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Europese mandaten
 • plaatsvervangend lid van het Comité van de Regio's (20 januari 2004 - 18 januari 2005)