U bent hier

Eddy Baldewijns

Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger

Meer informatie over Eddy Baldewijns?

Loopbaan binnen het Vlaams Parlement

Fracties
 • SP (21 mei 1995 - 19 juni 1995)
 • SP (7 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • SP (2 februari 1988 - 23 november 1991)
 • SP (3 december 1985 - 12 december 1987)
 • SP (22 december 1981 - 12 oktober 1985)
 • SP (9 maart 1980 - 7 november 1981)
 • BSP (18 januari 1979 - 8 maart 1980)
 • BSP (12 mei 1977 - 16 december 1978)
lid Cultuurraad (18 januari 1979 - 20 oktober 1980)
 • Commissie voor Onderwijs (vast lid 15 mei 1979 - 20 oktober 1980)
 • Commissie voor Jeugdbeleid, Permanente Vorming en Sport (plaatsvervangend lid 15 mei 1979 - 20 oktober 1980)
lid Cultuurraad (12 mei 1977 - 16 december 1978)
 • Commissie voor Culturele Promotie en het Cultureel Patrimonium (plaatsvervangend lid 14 juni 1977 - 16 december 1978)
 • Commissie voor Onderwijs (plaatsvervangend lid 14 juni 1977 - 16 december 1978)
lid Vlaamse Raad (7 januari 1992 - 20 mei 1995)
 • Bureau (voorzitter 13 januari 1994 - 12 juni 1995)
 • Uitgebreid Bureau (voorzitter 13 januari 1994 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Financiën en Begroting (voorzitter 26 januari 1994 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Samenwerking (voorzitter 26 januari 1994 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor de Algemene Zaken, het Reglement en de Verzoekschriften (voorzitter 26 januari 1994 - 20 mei 1995)
 • Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie (voorzitter 26 januari 1994 - 11 januari 1995)
 • Werkgroep Repressie (voorzitter 19 mei 1994 - 20 mei 1995)
 • Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie (voorzitter 12 januari 1995 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Onderwijs en Vorming (vast lid 21 januari 1992 - 2 maart 1992)
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid (vast lid 3 maart 1992 - 25 januari 1994)
 • Commissie voor de Algemene Zaken, het Reglement en de Verzoekschriften (plaatsvervangend lid 21 januari 1992 - 26 januari 1994)
 • Werkgroep Verzuiling (plaatsvervangend lid 20 februari 1992 - 2 maart 1992)
 • Werkgroep Ontzuiling (plaatsvervangend lid 3 maart 1992 - 20 mei 1995)
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid (plaatsvervangend lid 26 januari 1994 - 15 november 1994)
lid Vlaamse Raad (2 februari 1988 - 23 november 1991)
 • Commissie voor Onderwijs en Vorming (vast lid 23 februari 1988 - 25 januari 1989)
 • Commissie voor Onderwijs en Vorming (vast lid 26 januari 1989 - 23 november 1991)
 • Commissie voor Buitenlandse en Externe Aangelegenheden (plaatsvervangend lid 23 februari 1988 - 25 januari 1989)
 • Commissie voor Buitenlandse en Externe Aangelegenheden (plaatsvervangend lid 26 januari 1989 - 23 november 1991)
 • Werkgroep Verzuiling (plaatsvervangend lid 21 maart 1990 - 23 november 1991)
lid Vlaamse Raad (3 december 1985 - 12 december 1987)
 • Commissie voor Onderwijs en Vorming (vast lid 13 december 1985 - 12 december 1987)
 • Commissie voor Buitenlandse en Externe Aangelegenheden (plaatsvervangend lid 13 december 1985 - 12 december 1987)
lid Vlaamse Raad (22 december 1981 - 12 oktober 1985)
 • Commissie voor Culturele Aangelegenheden en Pedagogische en Didactische Vorming (vast lid 26 januari 1982 - 9 februari 1983)
 • Commissie voor Onderwijs (vast lid 12 januari 1984 - 12 oktober 1985)
 • Commissie voor Onderwijs (plaatsvervangend lid 26 januari 1982 - 11 januari 1984)
 • Commissie voor Culturele Aangelegenheden en Pedagogische en Didactische Vorming (plaatsvervangend lid 10 februari 1983 - 5 maart 1984)
lid Vlaamse Raad (21 oktober 1980 - 7 november 1981)
 • Commissie voor Jeugdbeleid, Permanente Vorming, Sport en Toerisme (vast lid 4 november 1980 - 7 november 1981)
 • Commissie voor Onderwijs (vast lid 4 november 1980 - 7 november 1981)
voorzitter Vlaamse Raad (13 januari 1994 - 12 juni 1995)
Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring Hasselt-Tongeren-Maaseik (21 mei 1995 - 19 juni 1995)

Meer info

Geboren te Borlo (Gingelom) op 22 april 1945
Politieke loopbaan (buiten het Vlaams Parlement)
Federale mandaten
 • volksvertegenwoordiger kieskring Hasselt-Tongeren-Maaseik (13 juni 1999 - 1 december 1999)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Hasselt (24 november 1991 - 20 mei 1995)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Hasselt (13 december 1987 - 23 november 1991)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Hasselt (13 oktober 1985 - 12 december 1987)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Hasselt (8 november 1981 - 12 oktober 1985)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Hasselt (17 december 1978 - 7 november 1981)
 • volksvertegenwoordiger arrondissement Hasselt (17 april 1977 - 16 december 1978)
 • erequaestor van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (sinds 7 december 1999)
Europese mandaten
 • lid van het Comité van de Regio's (16 september 1996 - 25 januari 1998)
 • plaatsvervangend lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (27 november 1999 - 17 maart 2000)
Minister
 • Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken (28 september 1998 - 12 juli 1999)
 • Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening (20 juni 1995 - 27 september 1998)