Zomerreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 30 juli tot en met vrijdag 31 augustus 2018.
De werking van het parlement hervat in de eerste week van september. De opening van het zittingsjaar 2018-2019 vindt plaats op maandag 24 september.

Bekijk de parlementaire kalender van het zittingsjaar 2018-2019.

De diensten van het Vlaams Parlement blijven bereikbaar tijdens het reces. 

Populaire dossiers

Vlaamse Vlag op het Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers

Dossier

Vlaamse Symbolen

De vier officiële symbolen van Vlaanderen hebben een interessante geschiedenis, en geven ook een beeld van het parlementaire werk rond de symboliek van de Vlaamse Gemeenschap. Lees meer over de vlag, het volkslied, de feestdag en het schild ...
Aanpassing van de begroting

Dossier

Aanpassing van de begroting 2018

De Vlaamse Regering heeft eind april 2018 de documenten bij het Vlaams Parlement ingediend om de begroting te herzien.

Illustratie erfbelasting

Dossier

Erfbelastingen of successierechten

Via erfbelastingen (ook bekend als successierechten) heft de Vlaamse overheid een taks op erfenissen. Veel mensen hebben vragen over de impact van de dubbele hervorming.