U bent hier

Vacatures

1. Het Vlaams Parlement is op zoek naar 2 systeembeheerders.

Kan jij besturings- en informaticasystemen beheren? Kan jij de optimale werking van de ICT-infrastructuur garanderen en zo bijdragen aan de efficiënte werking van het Vlaams Parlement? Dan is deze functie iets voor jou!

JOUW FUNCTIE

 • Je beheert de informaticasystemen (mailservers, digitaal archief, digitale audio & video opname, fileservers, e.a.).
 • Je biedt tweedelijns en/of derdelijns ondersteuning aan de gebruikers in geval van functionele problemen met informaticasystemen.
 • Je volgt technische werkzaamheden (informaticasystemen) van contractanten op.

JOUW PROFIEL

 • Je handelt preventief en curatief in geval van problemen
 • Je kan vlot overweg met besturings- en informaticasystemen.
 • Je hebt kennis van serversystemen, opslagsystemen, datacommunicatie en dabases.

AANBOD

 • Een uitdagende en boeiende functie met een gevarieerd takenpakket
 • Een contract van onbepaalde duur
 • Aantrekkelijke verloning aangevuld met extralegale voordelen (groepsverzekering, hospitalisatieverzekering,…)
 • Aantrekkelijke verlofregeling
 • Ruime mogelijkheden wat betreft vorming, bijscholing en ondersteuning
 • Mogelijkheid tot plaats- en/of tijdsonafhankelijk werken

Meer informatie vind je op https://be.hudson.com/.

Stuur je sollicitatiebrief, de ingevulde vragenlijst en een kopie van je diploma ten laatste op 29 september 2019 naar naar Hudson met als onderwerp de vacaturetitel, t.a.v. Charlotte Reyniers, Moutstraat 56 9000 Gent of via e-mail naar hrs.government@hudsonsolutions.com.

 

2. Het Kinderrechtencommissariaat zoekt een beleidsmedewerker sociaal beleid en armoedebestrijding (80%)

Het Kinderrechtencommissariaat verdedigt, als onafhankelijke autoriteit opgericht door het Vlaams Parlement, de rechten van minderjarigen en behartigt hun belangen. Het ziet toe op de levensomstandigheden van minderjarigen en treedt op als vertolker van de rechten, noden en belangen van minderjarigen. Alles wat het Kinderrechtencommissariaat doet staat in het teken van een goede naleving en toepassing van kinderrechten in Vlaanderen.

JOUW FUNCTIE

 • Je verleent op basis van gevoerd onderzoek schriftelijk en mondeling advies over kinderrechtenthema’s met focus op sociaal beleid en armoedebestrijding.
 • Je voert onderzoek door verschillende stukken te verzamelen, signalen uit meldingen te detecteren en kennis te verzamelen over de leefwereld en beleving van kinderen en jongeren.
 • Je onderhoudt brede contacten met beleidsmedewerkers en stakeholders op het terrein en bouwt een netwerk uit.
 • Je ondersteunt de ombudswerking van het Kinderrechtencommissariaat door inhoudelijk advies te geven en sporadisch zelf klachtenonderzoek te voeren.
 • Je ondersteunt de algemene werking van het Kinderrechtencommissariaat.

JOUW PROFIEL

 • Je bezit een masterdiploma in de rechten of een diploma van master in de sociale wetenschappen zijnde antropologie, bestuurskunde, politicologie, rechtsgeleerdheid, sociologie, criminologie, pedagogiek, psychologie, sociaal werk of geschiedenis.
 • Je hebt minstens 3 jaar aantoonbare ervaring met advieswerk of beleidswerk over kinderen en jongeren. Daarbinnen heb je minstens 1 jaar ervaring met sociaal beleid en armoedebestrijding.
 • Je hebt kennis van kinderrechten, het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind en de vertaling ervan in de Belgische rechtsorde.
 • Je hebt kennis van (inter)nationale kinderrechtenactoren.
 • Je hebt kennis van de politieke structuren en de werking van het Vlaams, lokaal en federaal beleid.
 • Je hebt kennis van klachtenonderzoek en de regelgeving hieromtrent.
 • Je hebt kennis van relevante onderzoeksbronnen en –materiaal, onderzoeksmethodologieën en analysetechnieken.
 • Je hebt een vlotte pen.

AANBOD

 • Een uitdagende en boeiende functie met een gevarieerd takenpakket in een fijne werkomgeving.
 • Een contract van onbepaalde duur (80%).
 • Een aantrekkelijk salaris: het geïndexeerde bruto aanvangssalaris voor deze deeltijdse functie (80 %) bedraagt momenteel minimum 43.746,41 euro jaarlijks (bij de huidige liquidatiecoëfficiënt).
 • Extralegale voordelen zoals een hospitalisatie- en groepsverzekering, gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een vergoeding voor de verplaatsingskosten woon-werk, een fietsvergoeding en een aantrekkelijke vakantieregeling.
 • Ruime mogelijkheden wat betreft vorming, bijscholing en ondersteuning.

Meer informatie kan je vinden op https://be.hudson.com/ of www.kinderrechtencommissariaat.be.

Stuur je sollicitatiebrief, het ingevuld sollicitatieformulier en een kopie van je diploma ten laatste op 31 september 2019 naar Hudson met als onderwerp ‘Beleidsmedewerker Kinderrechtencommissariaat’ , t.a.v. Charlotte Reyniers, naar hrs.government@hudsonsolutions.com.