U bent hier

Toegankelijkheidsverklaring

Het Vlaams Parlement streeft ernaar zijn websites toegankelijk te maken, overeenkomstig de Europese richtlijn inzake toegankelijkheid van overheidswebsites en mobiele applicaties en de omzetting daarvan in het Bestuursdecreet.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op www.vlaamsparlement.be.

Deze website voldoet aan de internationale norm voor webtoegankelijkheid WCAG 2.1 niveau AA, met uitzondering van de ‘Wie zit waar’-module.

De plaats van elke volksvertegenwoordiger in de Koepelzaal wordt weergegeven op de ‘Wie zit waar’-module op de homepage en op de pagina’s met informatie over de stemming in de plenaire (vb www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1342277#stemming-in-de-plenaire-vergadering). Deze informatie is enkel raadpleegbaar met de muis. De andere informatie in de ‘Wie zit waar’-module is toegankelijk via www.vlaamsparlement.be/vlaamse-volksvertegenwoordigers.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 4 oktober 2019, aan de hand van het Anysurferlabel.

Opmerkingen en vragen over een specifieke pagina kunnen geformuleerd worden via de link onderaan elke pagina ‘Hebt u vragen of opmerkingen bij deze pagina?’

Algemene opmerkingen en vragen kunnen geformuleerd worden via het contactformulier op www.vlaamsparlement.be/contact of via info@vlaamsparlement.be.

De redactie van www.vlaamsparlement.be streeft naar een verhoging van het niveau van toegankelijkheid met bijzondere aandacht voor inhoudelijke begrijpelijkheid en bijzondere aandacht voor een zo eenvoudig mogelijke weergave van zowel juridische, als inhoudelijk en technische complexiteiten. De redactie werkt hiervoor samen met Anysurfer voor wat betreft de technische toegankelijkheid, en met Wablieft voor wat betreft de teksten.

Opmerkingen over de toegankelijkheid worden punctueel besproken, geëvalueerd en geremedieerd in de mate van het mogelijke.

Aanvullende telefonische ondersteuning voor gehandicapten en gebruikersondersteuning voor hulptechnologie: 02 552 44 07