U bent hier

Tips bij het opstellen van het verzoekschrift

Uw verzoekschrift is veel leesbaarder als het getypt is. Dien liefst geen handgeschreven verzoekschrift in.

Bovenaan uw verzoekschrift

 • Zet bovenaan "verzoekschrift".
 • Richt uw verzoekschrift aan het Vlaams Parlement of aan de voorzitter van het Vlaams Parlement, mevrouw Liesbeth Homans.
 • Vermeld leesbaar uw naam en voornaam.
 • Geef een contactadres en het telefoonnummer waarop u tijdens de werkuren bereikbaar bent.

 

Uw verzoek zelf

 • Formuleer uw eigenlijke verzoek bondig en duidelijk.
 • Motiveer uw verzoek.
 • Documenteer eventueel uw verzoek.
 • Vermeld niet onnodig namen van andere mensen in uw verzoekschrift: zij hebben recht op hun privacy.
 • Denk eraan dat uw verzoekschrift in principe behandeld wordt in een vergadering die voor iedereen toegankelijk is. Anonimiteit kan dus niet verzekerd worden.
 • Als u mondeling uitleg wil komen geven in het parlement, moet u dat expliciet vragen. De commissie die uw verzoekschrift behandelt, kan altijd zelf beslissen of ze op die vraag wil ingaan. Als u uw toelichting wil geven in een besloten vergadering, zonder dat er publiek aanwezig is, dan moet u dat motiveren.

 

Ondertekening van uw verzoekschrift

 • Onderteken uw verzoekschrift.
 • Meerdere personen kunnen samen een verzoekschrift ondertekenen. Van elke ondertekenaar moet dan de naam en voornaam en handtekening op het verzoekschrift voorkomen. Als er meerdere kopieën van het verzoekschrift zijn met handtekeningen, dan moeten alle ondertekenaars een identieke tekst ondertekenen.
 • Als uw verzoekschrift door vele personen ondertekend wordt, kunt u het best de lijst van ondertekenaars nummeren.
 • U mag niet ondertekenen in naam van een organisatie, maar u moet altijd als persoon ondertekenen. Verzoekschriften namens een vereniging of organisatie zijn verboden.

Het Vlaams Parlement zal altijd contact opnemen met de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift. Die bewaart dus best de contactgegevens van alle medeondertekenaars, zodat hij hen op de hoogte kan houden van het antwoord.

 

Lees verder over de volgende onderwerpen: