U bent hier

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Mededeling van de aanwijzing van een deelstaatsenator
Actuele vraag over de onderhoudsplicht van kinderen voor hun ouders in het rusthuis en de betaalbaarheid van woonzorgcentra
van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
308 (2016-2017)
Actuele vraag over de betaalbaarheid van de rusthuisfactuur
van Ortwin Depoortere aan minister Jo Vandeurzen
309 (2016-2017)
Actuele vraag over de betaalbaarheid van de rusthuisfactuur
van Joris Vandenbroucke aan minister Jo Vandeurzen
310 (2016-2017)
Actuele vraag over het oneigenlijk gebruik van de doelgroepkorting bij de tewerkstelling van 55-plussers
van Robrecht Bothuyne aan minister Philippe Muyters
311 (2016-2017)
Actuele vraag over het betaald thuiszetten van 55-plussers in de banksector en de toepassing van de Vlaamse RSZ-korting voor oudere werknemers
van Miranda Van Eetvelde aan minister Philippe Muyters
312 (2016-2017)
Actuele vraag over de regelgeving inzake het gebruik van de kankerverwekkende stof glyfosaat
van Bart Caron aan minister Joke Schauvliege, beantwoord door minister Hilde Crevits
313 (2016-2017)
Actuele vraag over het gebruik van glyfosaat als onkruidverdelger en de geloofwaardigheid van de European Food Safety Authority (EFSA)
van Wilfried Vandaele aan minister Joke Schauvliege, beantwoord door minister Hilde Crevits
314 (2016-2017)
Actuele vraag over de onthullingen betreffende de kankerverwekkende effecten van glyfosaat in herbiciden
van Bruno Tobback aan minister Joke Schauvliege, beantwoord door minister Hilde Crevits
315 (2016-2017)
Actuele vraag over de onrust op de scholen bij de uitrol van het ondersteuningsmodel in het kader van het M-decreet
van Kathleen Krekels aan minister Hilde Crevits
316 (2016-2017)
Actuele vraag over de lessen Frans in het basisonderwijs, naar aanleiding van het inspectierapport Onderwijsspiegel 2017
van Ann Brusseel aan minister Hilde Crevits
317 (2016-2017)
Actuele vraag over de recente uitspraken van de minister-president met betrekking tot integratie
van Chris Janssens aan minister Geert Bourgeois
318 (2016-2017)
Actuele vraag over maatregelen om het benuttingspercentage van flitspalen te verhogen
van Paul Van Miert aan minister Ben Weyts
319 (2016-2017)
Actuele vraag over het hoge aantal defecte flitspalen in het Vlaams Gewest
van Mathias De Clercq aan minister Ben Weyts
320 (2016-2017)
Actuele vraag over de niet-deelname van De Lijn aan de 'Hi Belgium Pass' om toeristen opnieuw naar België te lokken
van Karin Brouwers aan minister Ben Weyts
321 (2016-2017)
Actuele vraag over de invoering van een wegenvignet voor personenwagens in Duitsland
van Dirk de Kort aan minister Ben Weyts
322 (2016-2017)
Ontwerp van decreet houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur
1116 (2016-2017) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: MEDEDELING

Mededeling van de aanwijzing van een deelstaatsenator

ACTUELE VRAGEN

van Bart Caron aan minister Joke Schauvliege, beantwoord door minister Hilde Crevits
313 (2016-2017)
van Bruno Tobback aan minister Joke Schauvliege, beantwoord door minister Hilde Crevits
315 (2016-2017)

BESPREKING

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMING

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of het PDF iconJaaroverzicht 2016-2017 (pdf) voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.