U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 5 juli 2017, 14.00u

Voorzitter

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Politieke fracties
Samenstelling van de commissies
Regeling van de werkzaamheden
Wijziging van het Statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat
Wijziging van het personeelsstatuut van het Kinderrechtencommissariaat Wijziging van het personeelsstatuut van de Vlaamse Ombudsdienst
Vakantiewensen
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur: ACTUELE VRAGEN

van Freya Saeys aan minister Jo Vandeurzen
462 (2016-2017)
EVENTUEEL VOORTZETTING VAN DE AGENDA VAN DE MORGENVERGADERING

PERSONEELSAANGELEGENHEDEN

Wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat
Wijziging van het personeelsstatuut van het Kinderrechtencommissariaat
Wijziging van het personeelsstatuut van de Vlaamse Ombudsdienst

vanaf 16:00 uur: HOOFDELIJKE STEMMINGEN

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.