U bent hier

In de kijker

Actualiteitsdebat aanpak coronacrisis

De volksvertegenwoordigers bespreken de verdere aanpak van de coronacrisis in een actualiteitsdebat met de Vlaamse Regering, die onder meer bevoegd is voor preventieve gezondheidszorg, de woonzorgcentra, het onderwijs en de economische gevolgen van de crisis.

Omzetting Europese richtlijn over belastingsgeschillen

Op verzoek van de Vlaamse Regering behandelt het parlement een ontwerp van decreet tot omzetting van een Europese richtlijn betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie rechtstreeks in de plenaire vergadering, wegens de hoogdringendheid.

Tweede corona-nooddecreet - Energie en water

Het parlement behandelt via de spoedprocedure een voorstel van decreet dat onder meer de kosten voor elektriciteitsverbruik, verwarming of waterverbruik voor de eerste maand van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis moet dekken.  Het voorstel van decreet wil met betrekking tot energie en water een aantal decretale noodmaatregelen nemen die niet kunnen worden gevat door het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid (eerste corona-nooddecreet). Het gaat enerzijds om een aantal gezondheids- en veiligheidsmaatregelen, en anderzijds om een aantal sociaal-economische beschermingsmaatregelen voor eindafnemers.Ook dit voorstel van decreet wordt rechtstreeks in de plenaire vergadering behandeld wegens de hoogdringendheid.

Video

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Samenstelling van de commissies
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden
Voorstel van het Uitgebreid Bureau betreffende de procedure voor de evaluatie van de proefperiode van de Kinderrechtencommissaris
Mededeling van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

vanaf 14:00 uur

Actualiteitsdebat

Ontwerp van decreet - Beraadslaging

van de Vlaamse Regering
214 (2019-2020) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
(Rechtstreekse behandeling in plenaire vergadering)
Beraadslaging

Voorstel van decreet - Beraadslaging

Kinderrechtencommissariaat – Bespreking en stemming

Voorstel van het Uitgebreid Bureau betreffende de procedure voor de evaluatie van de proefperiode van de Kinderrechtencommissaris

vanaf 16:00 uur

Hoofdelijke stemmingen

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.