U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 8 juli 2015, 14.01u

Voorzitter
Vakantiewensen
De voorzitter

Dames en heren, we zijn aan het einde gekomen van het zittingsjaar 2014-2015, wat betreft de plenaire vergaderingen. Dit was de 46e plenaire vergadering van dit zittingsjaar. We zijn nog niet aan het einde gekomen van de commissies, want die kunnen vergaderen tot en met 24 juli 2015.

Ik wil mevrouw Goossens en al het personeel, de onthaalmedewerkers, al diegenen die hier het afgelopen jaar de nodige ondersteuning hebben gegeven, de mensen van de verslaggeving, de militaire politie, bedanken voor hun zeer gemotiveerde inzet. (Applaus)

Ik veronderstel dat dit applaus ook voor mij was, dank u wel. Ik wens u allemaal niet een deugddoende vakantie maar wel een deugddoend reces toe. Goede thuiskomst.

De heer Diependaele heeft het woord.

De heer Matthias Diependaele (N-VA)

Voorzitter, na dit zeer leuke debat ben ik zeer enthousiast om de traditie na te komen dat de fractieleider van de grootste fractie nog een paar vakantiewensen en enkele dankwoordjes uitspreekt. In de eerste plaats wil ik de collega’s bedanken, aanwezig of afwezig, voor hun engagement en hun behoorlijk regelmatig constructieve samenwerking. (Applaus bij sp.a en Groen)

U zult merken dat er nog een paar keer ironie in mijn speech zit, maar die was voorbereid vóór dit voorval. Ik denk dat we wat meer leven in het Vlaams Parlement hebben gekregen het voorbije jaar. (Gelach)

We hadden een aantal zeer goede debatten op het scherp van de snee, al dan niet met de oppositie. In het belang van Vlaanderen hebben we vier jaar lang nog heel veel werk op de plank. Ik hoop dat we op de constructieve manier kunnen voortwerken, zoals we nu hebben gedaan. (Applaus bij de meerderheid)

In ‘The West Wing’ was Bartlet de president, en hij had een uitspraak die me altijd is bijgebleven: ‘Fake it until you make it.’ Dat was ik aan het doen. Als je dat genoeg herhaalt, begin je er zelf in te geloven, en dan wordt het ook waar.

Voorzitter, ik wil ook aan u een dankwoordje richten voor uw – voornamelijk volgens de oppositie – toch wel neutrale opstelling en de strakke leiding die u voert in de debatten. Laat ons toegeven dat we die strakke leiding meestal ook nodig hebben. Heel regelmatig ook met een vleugje humor. Het beste daarvan is dat u dat zelf meestal niet doorhebt. (Gelach)

Ik wil het ook hebben over het personeel van het parlement. We worden omringd door een zeer sterke groep, zowel de mensen van de administratie als van het onthaal en ga zo maar door. In de bar ligt een enquête, en daar is men zeer bescheiden geweest. Bij alles had je vier keuzes, er was ook een keuze voor ‘zeer goed’. Maar bij de bediening en de kwaliteit van het personeel heeft men die ‘zeer goed’ weggelaten. Dat is onterecht, die kolom met ‘zeer goed’ mag daar absoluut ook bij staan. U moet maar eens kijken.

Ik heb ook vernomen dat er gisteren een zeer zwaar waterlek is geweest, en dat er zelfs een kans was dat de plenaire vergadering vandaag niet kon doorgaan. Maar men heeft hemel en aarde bewogen om dat wel te doen. Dit maar als voorbeeld dat we hier worden omringd door zeer goed personeel.

Ook ons eigen politiek personeel, de medewerkers van de fracties, woordvoerders, fractiesecretarissen: ik wil die allemaal hartelijk danken.

Aan iedereen wens ik een heel goede 11 juli, en ik wens jullie in de vakantie zeer veel tijd met jullie gezin en geliefden. (Applaus)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.